Wszczęcie egzekucji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wszczęcie egzekucji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jakie przesłanki uprawdopodobniają nieściągalność wierzytelności?

Fragment:

(...) dokonała niezbędnych czynności zmierzających od odzyskania wierzytelności, która zasądzona została prawomocnym wyrokiem sądu, zaopatrzonego następnie w klauzulę wykonalności. W dalszej kolejności Spółka wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego. Do chwili obecnej Spółka nie otrzymała żadnej oficjalnej decyzji komornika w przedmiocie wyniku egzekucji. Wątpliwość Podatnika w tej kwestii budzi fakt czy złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji tożsame jest z zapisem wynikającym z art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. ze „skierowaniem wierzytelności na drogę postępowania egzekucyjnego”. Zawarty w cyt. wyżej przepisie warunek dotyczący konieczności skierowania wierzytelności na drogę postępowania egzekucyjnego, warunkujący uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nie uzależnia tego faktu od wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez odpowiedni organ (...)