Wstrzymanie wykonania decyzji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wstrzymanie wykonania decyzji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy w sytuacji, gdy decyzja jest na etapie rozpatrywania przez WSA w należy podjąć działania zmierzające do zapłaty podatku VAT?
Podatnik nie chciałby pozostawać w zwłoce i płacić odsetek, gdyby okazało się że skarga nie zostanie załatwiona pozytywnie.

Fragment:

(...) od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy; 8) w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach. Powyższe przypadki zostały enumeratywnie wymienione i stanowią katalog zamknięty. Brak w nich generalnej zasady iż w każdym przypadku wstrzymania wykonania decyzji z mocy prawa nie nalicza się odsetek za okres wstrzymania wykonania decyzji. Reasumując : Wstrzymanie wykonania decyzji określone w art14 § 6 Ordynacji podatkowej nie pozbawia podatnika prawa do wykonania takiej decyzji oraz nie powoduje wstrzymania naliczania odsetek za zwłokę. Decyzja zmieniająca lub uchylająca postanowienie wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi. W przypadku oddalenia skargi przez sąd administracyjny odsetki naliczone zostaną do dnia wykonania decyzji. (...)

2011
1
sty

Istota:

Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego powoduje definitywne zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres od wstrzymania wykonania decyzji.

Fragment:

(...) podatkowej w okresie wstrzymania wykonania decyzji wymiarowej podatku, to znaczy "do" ustania wstrzymania wykonania decyzji. Należy zauważyć, że tak rozumiane znaczenie § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r., stanowi normatywne określenie przedmiotowej sytuacji "procesowej". Gdyby nie było tej normy prawnej rozumianej jako definitywne określenie uwolnienia podatnika z zobowiązania z tytułu odsetek za zwłokę, to można byłoby uważać, że wstrzymanie wykonania decyzji wymiarowej (w odniesieniu do decyzji deklaratoryjnie określającej zobowiązanie podatnika wynikające z ustawy) miałoby tylko "procesowe" następstwa na czas trwania "procesu", natomiast po rozstrzygnięciu sprawy, podatnik byłby nadal zobowiązany, stosownie do powołanego wyżej przepisu prawa materialnego (art. 20 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych), do zapłacenia odsetek od całości jego zaległości podatkowej. Z tego punktu widzenia należy przyjąć, (...)