Wstrzymanie wykonania decyzji | Interpretacje podatkowe

Wstrzymanie wykonania decyzji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wstrzymanie wykonania decyzji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w sytuacji, gdy decyzja jest na etapie rozpatrywania przez WSA w należy podjąć działania zmierzające do zapłaty podatku VAT?
Podatnik nie chciałby pozostawać w zwłoce i płacić odsetek, gdyby okazało się że skarga nie zostanie załatwiona pozytywnie.
Fragment:
(...) od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy; 8) w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach. Powyższe przypadki zostały enumeratywnie wymienione i stanowią katalog zamknięty. Brak w nich generalnej zasady iż w każdym przypadku wstrzymania wykonania decyzji z mocy prawa nie nalicza się odsetek za okres wstrzymania wykonania decyzji. Reasumując : Wstrzymanie wykonania decyzji określone w art14 § 6 Ordynacji podatkowej nie pozbawia podatnika prawa do wykonania takiej decyzji oraz nie powoduje wstrzymania naliczania odsetek za zwłokę. Decyzja zmieniająca lub uchylająca postanowienie wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi. W przypadku oddalenia skargi przez sąd administracyjny odsetki naliczone zostaną do dnia wykonania decyzji. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego powoduje definitywne zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres od wstrzymania wykonania decyzji.
Fragment:
(...) podatkowej w okresie wstrzymania wykonania decyzji wymiarowej podatku, to znaczy "do" ustania wstrzymania wykonania decyzji. Należy zauważyć, że tak rozumiane znaczenie § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r., stanowi normatywne określenie przedmiotowej sytuacji "procesowej". Gdyby nie było tej normy prawnej rozumianej jako definitywne określenie uwolnienia podatnika z zobowiązania z tytułu odsetek za zwłokę, to można byłoby uważać, że wstrzymanie wykonania decyzji wymiarowej (w odniesieniu do decyzji deklaratoryjnie określającej zobowiązanie podatnika wynikające z ustawy) miałoby tylko "procesowe" następstwa na czas trwania "procesu", natomiast po rozstrzygnięciu sprawy, podatnik byłby nadal zobowiązany, stosownie do powołanego wyżej przepisu prawa materialnego (art. 20 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych), do zapłacenia odsetek od całości jego zaległości podatkowej. Z tego punktu widzenia należy przyjąć, (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.