Współwykonawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współwykonawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
3
gru

Istota:

Współrealizacja projektu badawczego przez uczelnie wyższą nie jest świadczeniem usługi, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

(...) czynności wykonywane w ramach projektu są realizowane na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie odbiorcą usługi, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystania efektów powstałych w wyniku realizacji projektu, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, podlegającą opodatkowaniu. O rozstrzygnięciu, czy wykonywane przez Wnioskodawcę świadczenie podlega opodatkowaniu VAT czy też nie, decydują zatem warunki umowy zawartej pomiędzy partnerami, współwykonawcami projektu. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca współrealizował projekt pn. „...” na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Miastem, Powiatem, Politechniką, Instytutem (strony projektu) i umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Samorządem Województwa (instytucja wdrażająca) a Miastem (beneficjent) oraz umowy zawartej pomiędzy Miastem (koordynator projektu), Powiatem, Politechniką, Instytutem (strony projektu). Umowy szczegółowo (...)