Współpraca międzynarodowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współpraca międzynarodowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług uczestnictwa Centrum w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów badawczych albo przyznawanych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2006 r. (data wpływu do tut. organu: 01.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełnionego następnie pismem z dnia 11.04.2006 r. (wpływ 11.04.2006 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w punkcie 2 złożonego wniosku, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega uczestnictwo w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów badawczych albo przyznawanych na finansowanie (...)