Współpraca (kooperacja) | Interpretacje podatkowe

Współpraca (kooperacja) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współpraca (kooperacja). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 01.03.2010 r. (data wpływu 08.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy Podatnik prowadząc w swoich sklepach sprzedaż wyłącznie detaliczną przy użyciu kas fiskalnych, może prowadzić stanowiska firmowe producenta towarów, a sprzedaż towarów z tych stanowisk może być wyłączona z pozostałej sprzedaży wymagającej ewidencjonowania obrotów przy użyciu kas rejestrujących Wnioskodawcy?
Fragment:
(...) Wnioskodawca na podstawie umowy z dnia 24.10.2006r. uruchomił w swoich placówkach handlowych stoiska firmowe producenta. Dostarczany przez producenta towar nie jest własnością Wnioskodawcy, nie jest również ewidencjonowany w dokumentach Wnioskodawcy. Sprzedaż przedmiotowego towaru odbywa się na wyodrębnionych stanowiskach z oznaczeniami „stoisko firmowe”, a Wnioskodawca z tytułu tej sprzedaży nalicza prowizję i obciąża nią producenta wystawiając fakturę VAT. Producent ten nie prowadził dotychczas sprzedaży detalicznej i korzysta z przysługującego mu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej do czasu osiągnięcia obrotów, które takiej ewidencji wymagają. Jednocześnie z treści przedłożonej umowy wynika, iż producent „zobowiązuje się do wyposażenia stoisk sprzedających swoje towary w niezbędne wyposażenie, które zostanie określone w dodatkowym trybie”. Ponadto producent oświadcza, iż sprzedaż (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jaki sposób w sytuacji, gdy nie jest możliwe utworzenie celowej spółki osobowej należy zdefiniować wzajemne relacje administracyjno – rozliczeniowe pomiędzy partnerami realizującymi wspólne przedsięwzięcie aby było to zgodne zarówno z przepisami o VAT jak i normą zawartą w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 21.03.2003 r. (wpłynęło do Drugiego US W-wa – Śródmieście w dniu 25.03.2003 r., a następnie przekazane do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 10.05.2004 r. i uzupełnione w dniu 06.08.2004 r. ) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż Inwestorzy w przypadku przetargów w zakresie szeroko rozumianego budownictwa, żądają spełnienia przez Oferentów szeregu coraz ostrzejszych warunków dotyczących posiadanego doświadczenia, zaplecza technicznego i ludzkiego, wykazania wykonanych projektów podobnych do tego, którego dotyczy oferta odpowiednio długiej historii działalności Spółki czy też odpowiednich form zabezpieczenia finansowego. Biorąc pod uwagę charakter oraz ciężar tych wymogów pojedyncze Spółki (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.