Wspólnota leśna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota leśna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż działki przez osobę prawną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 5 stycznia 2006 r.(wpływ do tut. Urzędu 11 stycznia 2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 3 lutego 2006 r. (data wpływu 10 luty 2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2006 r. do Naczelnika tutejszego Urzędu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i uzupełniony o własne stanowisko w sprawie w dniu 10 lutego 2006 r. W grudniu 2005 r. Leśna Wspólnota "X" zbyła na rzecz OkręgowejSpółdzielni M. działkę. Działka (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przeniesienia wlasności działki na podstawie art. 231 par. 2 ustawy Kodeks cywilny?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 5 stycznia 2006 roku ( data wpływu 11 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2006 r. wpłynął wniosek, w którym zwrócili się Państwo z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności przeniesienia własności działki na podstawie art.231 § 2 ustawy Kodeks cywilny? Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco: Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 23 stycznia 2006 r. po uprzednim wezwaniu do usunięcia braków w postaci opłaty skarbowej oraz własnego (...)