Wspólnota gruntowo-leśna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota gruntowo-leśna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy uzyskany przez Wspólnotę przychód z tytułu czynszu dzierżawnego przekazywany proporcjonalnie udziałowcom, podlega opodatkowaniu samodzielnie przez członków Wspólnoty, czy też Wspólnota Leśno-Pastwiskowa jest płatnikiem?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 08 października 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 09 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez udziałowców wspólnoty leśno - pastwiskowej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 października 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy słusznie naliczany jest podatek od towarów i usług od sprzedaży drewna udziałowcom Wspólnoty Gruntowo – Leśnej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Gruntowo - Leśnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 12 grudnia 2007r. (data wpływu 14 grudnia 2007r.) oraz pismem z dnia 22 lutego 2008r. (data wpływu 25 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania obowiązku naliczania podatku od towarów i usług od sprzedaży drewna udziałowcom Wspólnoty Gruntowo - Leśnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W (...)