Wskaźniki przeliczeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wskaźniki przeliczeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy prawidłowo został ustalony wskaźnik proporcji, czy ma prawo odliczać podatek naliczony wg wskaźnika prognozowanego 85%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.02.2005 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) podatnik ustalił proporcję sprzedaży za rok 2004 o której mowa w art. 90 ust. 3 w/w ustawy, która wynosiła 100 %, ponieważ nie występowała sprzedaż zwolniona. W 2005 r. prognozuje Pan, że proporcja sprzedaży będzie wynosiła 85 %. W związku z tym podatek naliczony od zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób ma być obliczony współczynnik (wskaźnik procentowy) do odliczeń częściowych realizowanego projektu?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiadając, zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 27.09.2004 r. (data wpływu 29.09.2004 r.), uzupełniony pismem z dnia 20.10.2004 r. (data wpływu 21.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje: Podatnik w swoim wniosku poinformował, że w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stara się o środki z ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) na finansowanie projektu (inwestycji) prac remontowo-budowlanych całego swojego obiektu budowlanego. Jednocześnie Strona podała, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100% przysługuje jej tylko od zakupu towarów i usług, które będą służyły czynnościom opodatkowanym. Ponadto do towarów i usług, które są wykorzystywane (...)