Wózek | Interpretacje podatkowe

Wózek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wózek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zakup środków trwałych stanowiących środki transportu opisanych w rodzajach 762 i 763 Klasyfikacji Środków Trwałych przez podatnika, będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1581, z późn. zm.) w sytuacji gdy ww. środki trwałe stanowią de facto element wyposażenia hali magazynowej i nie będą wykorzystywane poza nią, może być zaliczony przez tego podatnika do wydatków inwestycyjnych, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, realizowaną w formie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wytworzonych i usług wykonywanych na terenie SSE w ramach działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie w/w Zezwolenia?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 06 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wydatki na zakup wózków widłowych kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 kwietnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
lip

Istota:
Prowadzę działalność gospodarczą jako podatnik podatku od towarów i usług. W działalności swej wykorzystuję między innymi wózki widłowe zaklasyfikowane PKWiU 29.22.15-33.00". W przedstawionej sytuacji Podatnik pyta, czy może skorzystać na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z prawa odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionego paliwa (gazu, benzyny) zużytego do napędu wózków widłowych? Zdaniem Podatnika ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczy wózków widłowych, które nie są uznawane za pojazdy samochodowe, gdyż nie podlegają rejestracji w wydziale komunikacji.
Fragment:
(...) osobowego oraz innego pojazdu samochodowego. W myśl przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn.zm.): - poprzez samochód osobowy należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, - pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast wózek widłowy to środek transportu do przenoszenia ładunków po drogach na terenie zakładów pracy, o pionowych prowadnicach, wzdłuż których porusza się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkami. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wózki widłowe mieszczą się w grupowaniu maszyny ogólnego przeznaczenia pozostałe, w kategorii wózki widłowe, pozostałe wózki do podnoszenia lub przenoszenia w transporcie wewnętrznym PKWiU 29.22.15. W (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu wózków widłowych.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 niniejszej ustawy. Reasumując, wózek widłowy to środek transportu do przenoszenia ładunków po drogach na terenie zakładów pracy, o pionowych prowadnicach, wzdłuż których porusza się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkami. Zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wózki widłowe mieszczą się w kategorii „Wózki widłowe, inne wózki do podnoszenia lub przenoszenia w transporcie wewnętrznym” pod symbolem PKWiU 29.22.15, nie zaliczają się do kategorii samochodu osobowego ani pojazdu samochodowego, nie porusza się po (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów, których dopuszczalna ładowność jest wyższa, niż określona w art. 86 ust. 3. ? Dopuszczalna ładowność wynika z dowodu rejestracyjnego, jednak nie posiadam świadectw homologacji, gdyż są to samochody stare. Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytanie, czy mam prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do wózka widłowego ?
Fragment:
(...) ono wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (art. 86 ust. 1 ustawy). Cyt. na wstępie przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do pojazdów samochodowych za które, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) uważa się pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. W sytuacji, gdy wózek widłowy nie mieści się w definicji pojazdu samochodowego, przysługuje Panu prawo do obniżenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do jego napędu. (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wózek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.