Wózek | Interpretacje podatkowe

Wózek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wózek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Część z osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę, z uwagi na stopień niepełnosprawności (dysfunkcja ruchowa) nie może poruszać się samodzielnie i w związku z tym korzysta z wózka inwalidzkiego, w tym również z wózka inwalidzkiego z silnikiem. Wózek taki jest niejako dopasowany do stopnia oraz rodzaju niepełnosprawności pracownika, zapewniając mu jak największy komfort i swobodę poruszania się. Wózek inwalidzki stanowi własność pracownika Wnioskodawcy, potwierdzoną dokumentem zakupu. Fakt nieposiadania przez pracownika, który nie może poruszać się samodzielnie, wózka inwalidzkiego, nawet z silnikiem uniemożliwiałby wykonywanie pracy, do której pracownika obliguje umowa o pracę. Wózek inwalidzki pracownika Wnioskodawcy jest wykorzystywany przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy. Wózek inwalidzki umożliwia poruszanie się pracownika w obrębie miejsca pracy, dając mu możliwość jej wykonywania. Z uwagi na fakt posiadania wózka inwalidzkiego i jego uniwersalnego charakteru pracownik nie posiada innego specjalistycznego sprzętu (np. fotel, dźwig, podnośnik lub wyciąg), który umożliwiałby mu poruszanie się w obrębie miejsca pracy. Wnioskodawca ma zamiar wypłacać pracownikom korzystającym do wykonywania pracy z własnego wózka inwalidzkiego, nawet z silnikiem – ekwiwalent, o którym mowa w art. 67(11) § 3 kodeksu pracy.
2017
11
maj

Istota:
Czy zakup środków trwałych stanowiących środki transportu opisanych w rodzajach 762 i 763 Klasyfikacji Środków Trwałych przez podatnika, będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1581, z późn. zm.) w sytuacji gdy ww. środki trwałe stanowią de facto element wyposażenia hali magazynowej i nie będą wykorzystywane poza nią, może być zaliczony przez tego podatnika do wydatków inwestycyjnych, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, realizowaną w formie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wytworzonych i usług wykonywanych na terenie SSE w ramach działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie w/w Zezwolenia?
Fragment:
Ponadto Spółka zamierza zakupić wózki widłowe, które będą elementem wyposażenia wybudowanej hali. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych wózki widłowe mieszczą się w grupie 7 (środki transportu), podgrupie 76 (pozostały tabór bezszynowy), rodzajach 762 (wózki akumulatorowe) i 763 (wózki spalinowe). Biorąc pod uwagę powyższe, jako że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, przede wszystkim zgodnie z ich wykładnią językową, należy uznać, iż skoro wózki widłowe zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych są środkiem transportu a Spółka prowadzi działalność w sektorze transportu, to wydatki poniesione na zakup wózków widłowych służących prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2011
1
lip

Istota:
Prowadzę działalność gospodarczą jako podatnik podatku od towarów i usług. W działalności swej wykorzystuję między innymi wózki widłowe zaklasyfikowane PKWiU 29.22.15-33.00". W przedstawionej sytuacji Podatnik pyta, czy może skorzystać na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z prawa odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionego paliwa (gazu, benzyny) zużytego do napędu wózków widłowych? Zdaniem Podatnika ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczy wózków widłowych, które nie są uznawane za pojazdy samochodowe, gdyż nie podlegają rejestracji w wydziale komunikacji.
Fragment:
Natomiast wózek widłowy to środek transportu do przenoszenia ładunków po drogach na terenie zakładów pracy, o pionowych prowadnicach, wzdłuż których porusza się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkami. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wózki widłowe mieszczą się w grupowaniu maszyny ogólnego przeznaczenia pozostałe, w kategorii wózki widłowe, pozostałe wózki do podnoszenia lub przenoszenia w transporcie wewnętrznym PKWiU 29.22.15. W związku z tym nie są zaliczane do samochodów osobowych ani pojazdów samochodowych, nie poruszają się po drogach. Wobec tego, ograniczenia zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania do wózków widłowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytego paliwa silnikowego (gazu, olej napędowego) uwarunkowane jest wykorzystywaniem tego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia.
2011
1
mar

Istota:
Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu wózków widłowych.
Fragment:
Reasumując, wózek widłowy to środek transportu do przenoszenia ładunków po drogach na terenie zakładów pracy, o pionowych prowadnicach, wzdłuż których porusza się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkami. Zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wózki widłowe mieszczą się w kategorii „Wózki widłowe, inne wózki do podnoszenia lub przenoszenia w transporcie wewnętrznym” pod symbolem PKWiU 29.22.15, nie zaliczają się do kategorii samochodu osobowego ani pojazdu samochodowego, nie porusza się po drogach. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Bielany informuje, iż ograniczenia zawarte w art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. nie mają zastosowania do wózków widłowych.
2011
1
sty

Istota:
Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów, których dopuszczalna ładowność jest wyższa, niż określona w art. 86 ust. 3. ? Dopuszczalna ładowność wynika z dowodu rejestracyjnego, jednak nie posiadam świadectw homologacji, gdyż są to samochody stare. Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytanie, czy mam prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do wózka widłowego ?
Fragment:
W sytuacji, gdy wózek widłowy nie mieści się w definicji pojazdu samochodowego, przysługuje Panu prawo do obniżenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do jego napędu.
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wózek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.