Wolontariat | Interpretacje podatkowe

Wolontariat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wolontariat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wypłacane kwoty "kilometrówki" na rzecz wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Fundacja prowadzi działalność społeczną i obywatelską, obecnie realizuje projekt, którego celem jest przeszkalanie osób bezrobotnych; przy realizacji wskazanego projektu zaangażowane są osoby, które wykonują swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i w ramach wolontariatu. Dla potrzeb realizacji projektu (dojazdy na szkolenia) fundacja zawarła z tymi osobami umowy o użytkowanie prywatnych samochodów, w związku z czym otrzymują zwrot poniesionych wydatków w formie "kilometrówki", w oparciu o prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu. W związku z powyższym fundacja zwróciła się z zapytaniem: Czy wypłacane kwoty "kilometrówki" na rzecz osób zaangażowanych przy realizacji projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? Fundacja stoi na stanowisku, że w/w kwoty podlegają zwolnieniu, a zatem jako płatnik nie powinna pobierać zaliczek na podatek dochodowy z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w ramach prowadzonej działalności przez organizację pożytku publicznego przysługuje zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów działając na podstawie przepisu art. 216 oraz 14 a par. 1,3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. w sprawie udzielania pisemnej informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Pana za prawidłowe w części dotyczącej podatku od czyności cywilnoprawnych. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziąłalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r. z późn. zm. ) organizacji pożytku publicznego przysługuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych zwolnienie od podatku od czynnosci cywilnoprawnych w odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Powyższe zezwolenie przysługuje pod warunkiem, że Stowarzyszenie będzie posiadało statut organizacji pożytku publicznego poptwierdzony wpisem do Krajowego Rejestru (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wolontariat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.