Wniesienie środka trwałego do spółki | Interpretacje podatkowe

Wniesienie środka trwałego do spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wniesienie środka trwałego do spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie dotyczy odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dostawy nieruchomości użytkowej wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.07.2006 r. (data wpływu do tut. organu 09.08.2006r.) uzupełniony pismem z dnia 05.09.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.), w kwestii dotyczącej odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dostawy nieruchomości użytkowej wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko za prawidłowe Uzasadnienie W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy przy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy przy zakupie tejże nieruchomości nie dokonano odliczenia podatku od towarów i usług, przy jednoczesnym spełnieniu warunków (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wniesienie środka trwałego do przedsiębiorstwa osoby fizycznej od którego nie przysługiwało odliczenie podatku VAT jest czynnością opodatkowaną ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 216 § 1, art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.2006r. (data wpływu do urzędu 10.2006r.) dotyczące zapytania czy wniesienie środka trwałego do przedsiębiorstwa osoby fizycznej od którego nie przysługiwało odliczenie podatku VAT jest czynnością opodatkowaną – podzielam Pana stanowisko w sprawie. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana w piśmie z dnia 10.2006r. stanu faktycznego wynika, że użytkował Pan prywatnie kilka lat jako osoba fizyczna środek trwały i nigdy nie miał możliwości do skorzystania z odliczenia podatku naliczonego. Zapytanie Pana w przedstawionej sprawie odnosi się do kwestii czy wniesienie takiego środka trwałego do swojego przedsiębiorstwa jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższych faktów należy przede wszystkim stwierdzić, iż środek trwały (...)
2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowe będzie przekazanie udziałów w majątku trwałym przez wychodzącego ze spółki drugiemu wspólnikowi jako darowizny.
Czy drugi wspólnik może wnieść całą wartość majątku trwałego do otwartej na swoje nazwisko działalności gospodarczej i nadal go amortyzować.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 9 maja 2006 r. (wpływ w dniu 15 maja 2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 lipca 2006r. (wpływ w dniu 26 lipca 2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie przepisów prawa podatkowego u z n a j e za prawidłowe stanowisko Pana wyrażone w powołanych wyżej pismach w zakresie przekazania udziału w majątku trwałym przez wspólnika wychodzącego ze spółki, drugiemu wspólnikowi w formie darowizny, oraz wniesienia całości majątku trwałego do nowo otwartej działalności gospodarczej przez drugiego wspólnika i dalszej amortyzacji tych środków trwałych Stan faktyczny sprawy: Spółka Cywilna "..." prowadzi Szkołę Kierowców, Spółka składa się z dwóch wspólników, z których jeden wspólnik posiada 5 % udziału, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie jeden ze wspólników jest właścicielem lokalu użytkowego i jako osoba fizyczna wydzierżawia go odpłatnie spółce na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, można ujmować w kosztach amortyzację lokalu użytkowego?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 30.01.2004 r. Pan A.B., prowadzący działalność gospodarczą zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następujących sprawach. Czy w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie jeden ze wspólników jest właścicielem lokalu użytkowego i jako osoba fizyczna wydzierżawia go odpłatnie spółce na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, można ujmować w kosztach amortyzację lokalu użytkowego? Zdaniem Podatnika spółka nie ma prawa amortyzować lokalu w przypadku, gdy nie było skutecznego przeniesienia własności nieruchomości na spółkę (tzn. na podstawie aktu notarialnego składanego w Urzędzie Miasta). Amortyzować może jedynie właściciel lokalu użytkowego. Czy w przypadku opisanym powyżej, spółka może ujmować w koszty podatek od nieruchomości? Zdaniem podatnika nie może, ponieważ podatek od nieruchomości może sobie odliczyć osoba fizyczna wynajmująca lokal, a nie spółka, która w tym przypadku nie jest (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.