Właściwość urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to właściwość urzędu skarbowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Właściwość urzędu skarbowego do złożenia deklaracji podatkowej za okres w którym doszło do połączenia spółek.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu 24 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 za okres połączenia – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii reprezentowanej przez przedstawione we wniosku z dnia 01 grudnia 2008 r. (data wpływu 08 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. W (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, spółka „X” będzie podmiotem zarządzanym pośrednio przez nierezydenta, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2008 r. (data wpływu 28.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o urzędach i izbach skarbowych w zakresie uznania Spółki „X” za podmiot określony w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c) tej ustawy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy właściwości miejscowej organu podatkowego.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, przekazanego do tut. Urzędu w dniu 04.12.2006r. przy piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 27.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie właściwości miejscowej urzędu organu podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Zakład jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nie posiadającą osobowości prawnej. Wg właściwości terytorialnej z uwagi na miejsce położenia Zakład jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zastosowania liniowej formy opodatkowania do dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej osoby fizycznej oraz o określenie terytorialnej właściwości urzędu skarbowego.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19 lipca 2006 r. dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w indywidualnej sprawie dotyczącej zastosowania liniowej formy opodatkowania do dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej osoby fizycznej oraz o określenie terytorialnej właściwości urzędu skarbowego stwierdza, iż stanowisko Pana jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N IE W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co (...)

2011
1
kwi

Istota:

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla rozliczeń w zakresie podatku VAT.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) , art. 3, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej właściwości miejscowej w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 23.03.2006 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie urzędu skarbowego właściwego w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie. Stan faktyczny tej sprawy: W złożonym piśmie z dnia 23 marca 2006 roku podatnik podaje, iż (...) prowadzę działalność opodatkowaną kartą podatkową, (...)

2011
1
mar

Istota:

Właściwość organu podatkowego i miejsca opodatkowania nabycia maszyny poligraficznej

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 14.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej właściwości organu podatkowego i miejsca opodatkowania nabycia maszyny poligraficznej, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona zakupiła maszynę poligraficzną w firmie szwajcarskiej. Dostawy maszyny do Polski wraz z wprowadzeniem na obszar celny Unii Europejskiej dokonał szwajcarski przewoźnik, natomiast odprawy na terenie Wspólnoty dokonał przedstawiciel firmy szwajcarskiej w Niemczech. Przedmiotowa maszyna przekroczyła granicę unijną w (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje na jakich zasadach nalezy opodatkować przemieszczenie jego towarów z terytorium kraju na terytorium Francji i tam dokonanie ich sprzedaży.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przemieszczenia towarów Podatnika z terytorium kraju na terytorium Francji i tam dokonania sprzedaży. stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w zakresie wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, natomiast jest prawidłowe w pozostałym zakresie (dla którego tut. Organ jako polski organ podatkowy jest właściwy) w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca jest podatnikiem VAT UE posiadającym numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, jak również jest (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy właściwym miejscowo organem podatkowym, w sprawie opodatkowania nabycia spadku po zmarłym V jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1, 3, 4, art. 17 § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm./ oraz § 7 ust. 1 pkt 1, ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych /Dz. U Nr 165, poz. 1371/, w odpowiedzi na wniosek X z dn. 02.09.2005 r., (wpłynął do tutejszego Urzędu w dn. 06.09.2005 r.), uzupełniony przez pełnomocnika pismem z dnia 04.10.2005 r. (wpłynęło w tym samym dniu) w sprawie wydania interpretacji z zakresu przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola p o s t a n o w i ł - uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pytanie: Czy właściwym miejscowo organem podatkowym, w sprawie opodatkowania nabycia spadku po zmarłym V (...)

2011
1
mar

Istota:

Wnioskująca zwróciła się z następującymi zapytaniami:
1) który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień 2005 r. podmiotów przejmowanych oraz który podmiot powinien być wskazany jako podmiot rozliczający podatek VAT (Wnioskująca czy konkretny przejmowany podmiot)?
2) w jaki sposób powinny być składane korekty deklaracji VAT-7 podmiotów przejmowanych za okresy poprzedzające moment połączenia?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej właściwości organów podatkowych przy składaniu deklaracji VAT-7 w imieniu przejmowanych podmiotów oraz możliwości dokonywania korekt deklaracji VAT-7 podmiotów przejmowanych za okresy poprzedzające moment połączenia, za prawidłowy. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż 30 września 2005 r. miało nastąpić połączenie Spółki z dwoma podmiotami będącymi osobami prawnymi. Połączenie miało być dokonane na podstawie art. 492 § 1 kodeksu spółek handlowych tzn. przez (...)