Właściwość urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Właściwość urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to właściwość urzędu skarbowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Właściwość urzędu skarbowego do złożenia deklaracji podatkowej za okres w którym doszło do połączenia spółek.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu 24 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 za okres połączenia – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii reprezentowanej przez przedstawione we wniosku z dnia 01 grudnia 2008 r. (data wpływu 08 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. W (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, spółka „X” będzie podmiotem zarządzanym pośrednio przez nierezydenta, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2008 r. (data wpływu 28.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o urzędach i izbach skarbowych w zakresie uznania Spółki „X” za podmiot określony w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c) tej ustawy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o (...)
2011
1
cze

Istota:
Pytanie dotyczy właściwości miejscowej organu podatkowego.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, przekazanego do tut. Urzędu w dniu 04.12.2006r. przy piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 27.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie właściwości miejscowej urzędu organu podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Zakład jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nie posiadającą osobowości prawnej. Wg właściwości terytorialnej z uwagi na miejsce położenia Zakład jest (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy zastosowania liniowej formy opodatkowania do dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej osoby fizycznej oraz o określenie terytorialnej właściwości urzędu skarbowego.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19 lipca 2006 r. dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w indywidualnej sprawie dotyczącej zastosowania liniowej formy opodatkowania do dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej osoby fizycznej oraz o określenie terytorialnej właściwości urzędu skarbowego stwierdza, iż stanowisko Pana jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N IE W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co (...)
2011
1
kwi

Istota:
Właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla rozliczeń w zakresie podatku VAT.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) , art. 3, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej właściwości miejscowej w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 23.03.2006 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie urzędu skarbowego właściwego w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie. Stan faktyczny tej sprawy: W złożonym piśmie z dnia 23 marca 2006 roku podatnik podaje, iż (...) prowadzę działalność opodatkowaną kartą podatkową, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Właściwość organu podatkowego i miejsca opodatkowania nabycia maszyny poligraficznej
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 14.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej właściwości organu podatkowego i miejsca opodatkowania nabycia maszyny poligraficznej, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona zakupiła maszynę poligraficzną w firmie szwajcarskiej. Dostawy maszyny do Polski wraz z wprowadzeniem na obszar celny Unii Europejskiej dokonał szwajcarski przewoźnik, natomiast odprawy na terenie Wspólnoty dokonał przedstawiciel firmy szwajcarskiej w Niemczech. Przedmiotowa maszyna przekroczyła granicę unijną w (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zapytuje na jakich zasadach nalezy opodatkować przemieszczenie jego towarów z terytorium kraju na terytorium Francji i tam dokonanie ich sprzedaży.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przemieszczenia towarów Podatnika z terytorium kraju na terytorium Francji i tam dokonania sprzedaży. stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w zakresie wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, natomiast jest prawidłowe w pozostałym zakresie (dla którego tut. Organ jako polski organ podatkowy jest właściwy) w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca jest podatnikiem VAT UE posiadającym numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, jak również jest (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy właściwym miejscowo organem podatkowym, w sprawie opodatkowania nabycia spadku po zmarłym V jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1, 3, 4, art. 17 § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm./ oraz § 7 ust. 1 pkt 1, ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych /Dz. U Nr 165, poz. 1371/, w odpowiedzi na wniosek X z dn. 02.09.2005 r., (wpłynął do tutejszego Urzędu w dn. 06.09.2005 r.), uzupełniony przez pełnomocnika pismem z dnia 04.10.2005 r. (wpłynęło w tym samym dniu) w sprawie wydania interpretacji z zakresu przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola p o s t a n o w i ł - uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pytanie: Czy właściwym miejscowo organem podatkowym, w sprawie opodatkowania nabycia spadku po zmarłym V (...)
2011
1
mar

Istota:
Wnioskująca zwróciła się z następującymi zapytaniami:
1) który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień 2005 r. podmiotów przejmowanych oraz który podmiot powinien być wskazany jako podmiot rozliczający podatek VAT (Wnioskująca czy konkretny przejmowany podmiot)?
2) w jaki sposób powinny być składane korekty deklaracji VAT-7 podmiotów przejmowanych za okresy poprzedzające moment połączenia?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej właściwości organów podatkowych przy składaniu deklaracji VAT-7 w imieniu przejmowanych podmiotów oraz możliwości dokonywania korekt deklaracji VAT-7 podmiotów przejmowanych za okresy poprzedzające moment połączenia, za prawidłowy. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż 30 września 2005 r. miało nastąpić połączenie Spółki z dwoma podmiotami będącymi osobami prawnymi. Połączenie miało być dokonane na podstawie art. 492 § 1 kodeksu spółek handlowych tzn. przez (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.