1435/DP1/423-13-06/EF | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Podatnika dotyczy ustalenia właściwego urzędu skarbowego, do którego należy złożyć zeznanie podatkowe (CIT-8) za rok podatkowy od dnia 01.01.005 r. do dnia 31.12.2005 r.

1435/DP1/423-13-06/EF

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. właściwość miejscowa
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość

Postanowienie


Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2006 r. (adata wpływu 10.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki w części dotyczącej ustalenia właściwego urzędu skarbowego, do którego należy złożyć zeznanie podatkowe (CIT-8) za rok podatkowy od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.


postanawia


potwierdzić stanowisko podatnika


Uzasadnienie


Z przedstawionego w tej części wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział Gospodarczy KRS z dniem 2 grudnia 2005 r. nastąpiła zmiana siedziby spółki, która od wskazanej daty mieści się w Warszawie na obszarze działania Naczelnik tut. Urzędu.

Zdaniem Podatnika, w przedmiotowym stanie faktycznym właściwym organem podatkowym, do którego spółka jest zobowiązana złożyć zeznaie podatkowe CIT-8 za rok 2005 jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Właściwość miejscową organów podatkowych w przypadkach zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego określa par. 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dna 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.)

Stosownie do postanowień powołanego przepisu organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób prawnych dla podatnikósw, którzy zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest sładane zeznanie.

W przedstawionym stanie faktycznym właściwym miejscowo organem podatkowym, do którego spółka jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe (CIT-8) za rok podatkowy 2005 jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż przedmiotem rozpatrywania jest stan faktyczny przedstawiony we wniosku, natomiast załączniki do wniosku nie podlegają analizie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

właściwość miejscowa
1435/FO2/415-2/06/AK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.