Właściciel nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Właściciel nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to właściciel nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i rozliczającą się na zasadach ogólnych podatku liniowego. 27.12.2006r zakupiłem wraz z żoną nieruchomość zabudowaną połową budynku mieszkalnego, w zabudowie bliźniaczej, wzniesionego w 1965r. w dniu 02.01.2007r przekazałem powyższy budynek w całości na rzecz Autorskiej Pracowni Architektonicznej w celu prowadzenia działalności. W związku z tym, że powyższa nieruchomość została zakupiona i wyceniona wraz z gruntem, nie mogła w całości stanowić podstawy do amortyzacji. Wycena wartości budynku została dokonana przez biegłego rzeczoznawcę w IV/2007r. Według jakiej stawki i od jakiego miesiąca należy dokonywać odpisów amortyzac
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 14 a § 1 cytowanej wyżej ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r., stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego(...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.W myśl § 2 przytoczonego wyżej artykułu podatnik, płatnik lub inkasent składając wniosek jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 05.07.2007r. nr DD-G/415-9/07 (data odbioru 11.07.2007r.) wezwał podatnika do uzupełnienia braków we wniosku w zakresie wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego i zajęcia jednoznacznego stanowiska w przedstawionej sprawie, z pouczeniem, że (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.