Władza publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to władza publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

1. Art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 260 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w części ograniczającej odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody, są niezgodne z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Punkt pierwszy znajduje zastosowanie do szkód powstałych od dnia 17 października 1997 r., to jest od daty wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

(...) ale i zawiera w sobie jednocześnie instytucjonalną gwarancję dla zasady art. 7 Konstytucji. 4.11. Ujęcie takie odpowiada tendencjom współczesnego rozwoju konstytucjonalizmu i prawa publicznego, które zmierzają do coraz skuteczniejszej ochrony jednostki wobec naruszeń prawa przez władze publiczną. Współcześnie bowiem zwiększa się zakres ryzyka związanego z funkcjonowaniem władzy publicznej. Wiąże się to m.in. z większą złożonością materii w która wkracza władza publiczna, skomplikowaniem prawa (choćby przez pojawienie się prawa europejskiego). Jednocześnie rosną aspiracje jednostek i ich oczekiwania wobec władzy publicznej co do bezpieczeństwa ekonomicznego (choćby z uwagi na instytucję praw człowieka). 4.12. Obie te funkcje art. 77 ust. 1 Konstytucji (prawo podmiotowe – gwarancja wobec art. 7 Konstytucji) są szczególnie istotne w sytuacji, gdy aparat władzy publicznej i kultura jej wykonywania działa na tyle niesprawnie, że ryzyko (...)

2011
1
sty

Istota:

Opodatkowanie dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska.

Fragment:

(...) Odpowiadając na zapytanie z dnia 05.05.2004 r. (wpływ do US 06.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27.05.2004 r. (data wpływu do US 31.05.2004 r.) w sprawie opodatkowania dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że dotacje otrzymywane przez Jednostkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz jednostek samorządowych są przeznaczane na refundację badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska, którego prowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w O. nałożone jest i regulowane ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst (...)