Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady niepieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kup w związku z wniesieniem aportu w drodze wkładu niepieniężnego
Fragment:
Wnioskodawca dokonał wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji, tzw. konwersja wierzytelności na kapitał. Przedmiotem aportu była wierzytelność obligacyjna w postaci roszczenia o wykup Obligacji oraz zapłatę Odsetek. Wartość wkładu niepieniężnego stanowiła więc kwota główna Obligacji wraz z należnymi Odsetkami (dalej łącznie: Przedmiot aportu). Wydatki na nabycie Obligacji nie zostały zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego Przedmiotu aportu? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wartości wydatków na nabycie Obligacji. Nie ma przy tym znaczenia, że część ceny nabycia Obligacji przez Wnioskodawcę została uiszczona w drodze potrącenia. W myśl art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień (...)
2016
6
gru

Istota:
W zakresie określenia kosztów uzyskania przychodu w związku z wniesieniem do Spółki aportu w drodze wkładu niepieniężnego
Fragment:
Wnioskodawca dokonał wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji, tzw. konwersja wierzytelności na kapitał. Przedmiotem aportu była wierzytelność obligacyjna w postaci roszczenia o wykup Obligacji oraz zapłatę Odsetek. Wartość wkładu niepieniężnego stanowiła więc kwota główna Obligacji wraz z należnymi Odsetkami (dalej łącznie: Przedmiot aportu). Wydatki na nabycie Obligacji nie zostały zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego Przedmiotu aportu? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wartości wydatków na nabycie Obligacji. Nie ma przy tym znaczenia, że część ceny nabycia Obligacji przez Wnioskodawcę została uiszczona w drodze potrącenia. W myśl art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień (...)
2016
6
gru

Istota:
W zakresie nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - jest prawidłowe; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka planuje nabyć nieruchomości (dalej: „ Nieruchomości ” lub „ Przedmiot aportu ”). Nieruchomości zostaną nabyte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) od osoby fizycznej/osób fizycznych (dalej: „ OsFiz ”). W zamian za Przedmiot aportu, Spółka wyda OsFiz własne udziały. Na moment aportu u OsFiz dokonującej wkładu niepieniężnego: Przedmiot aportu nie będzie stanowił wyodrębnionego organizacyjnie (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - jest prawidłowe; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka planuje nabyć nieruchomości (dalej: „ Nieruchomości ” lub „ Przedmiot aportu ”). Nieruchomości zostaną nabyte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) od osoby fizycznej/osób fizycznych (dalej: „ OsFiz ”). W zamian za Przedmiot aportu, Spółka wyda OsFiz własne udziały. Na moment aportu u OsFiz dokonującej wkładu niepieniężnego: Przedmiot aportu nie będzie stanowił wyodrębnionego organizacyjnie (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - jest prawidłowe; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka planuje nabyć nieruchomości (dalej: „ Nieruchomości ” lub „ Przedmiot aportu ”). Nieruchomości zostaną nabyte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) od osoby fizycznej/osób fizycznych (dalej: „ OsFiz ”).; W zamian za Przedmiot aportu, Spółka wyda OsFiz własne udziały. Na moment aportu u OsFiz dokonującej wkładu niepieniężnego: Przedmiot aportu nie będzie stanowił wyodrębnionego organizacyjnie (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - jest prawidłowe; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka planuje nabyć nieruchomości (dalej: „ Nieruchomości ” lub „ Przedmiot aportu ”). Nieruchomości zostaną nabyte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) od osoby fizycznej/osób fizycznych (dalej: „ OsFiz ”).; W zamian za Przedmiot aportu, Spółka wyda OsFiz własne udziały. Na moment aportu u OsFiz dokonującej wkładu niepieniężnego: Przedmiot aportu nie będzie stanowił wyodrębnionego organizacyjnie (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - jest prawidłowe; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: nieuznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; ustalenia wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka planuje nabyć nieruchomości (dalej: „ Nieruchomości ” lub „ Przedmiot aportu ”). Nieruchomości zostaną nabyte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) od osoby fizycznej/osób fizycznych (dalej: „ OsFiz ”).; W zamian za Przedmiot aportu, Spółka wyda OsFiz własne udziały. Na moment aportu u OsFiz dokonującej wkładu niepieniężnego: Przedmiot aportu nie będzie stanowił wyodrębnionego organizacyjnie (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód podatkowy Wnioskodawcy stanowić będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Sp. z o.o. w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, także w sytuacji, gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Sp. z o.o. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Sp. z o.o., organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i określić przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT -za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Językowa wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega wyłącznie nominalna wartość udziałów bądź akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten wyraźnie odwołuje się bowiem do nominalnej wartości obejmowanych udziałów (akcji), a nie do żadnej innej wartości np. ceny emisyjnej udziałów, księgowej czy też rynkowej wartości wnoszonego wkładu.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód podatkowy Wnioskodawcy stanowić będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Sp. z o.o. w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, także w sytuacji, gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Sp. z o.o. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Sp. z o.o., organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i określić przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT -za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Językowa wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega wyłącznie nominalna wartość udziałów bądź akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten wyraźnie odwołuje się bowiem do nominalnej wartości obejmowanych udziałów (akcji), a nie do żadnej innej wartości np. ceny emisyjnej udziałów, księgowej czy też rynkowej wartości wnoszonego wkładu.
2016
29
lis

Istota:
Jak należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku wniesienia Wkładu Niepieniężnego do Spółki, w sytuacji, gdy wartość Wkładu Niepieniężnego odniesiona zostanie tylko w części na kapitał zakładowy Spółki, zaś różnica pomiędzy wartością rynkową (godziwą) Wkładu Niepieniężnego a wartością nominalną objętych za Wkład Niepieniężny udziałów (tzw. agio) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jak należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku wniesienia Wkładu Niepieniężnego do Spółki, w sytuacji, gdy wartość Wkładu Niepieniężnego odniesiona zostanie tylko w części na kapitał zakładowy Spółki, zaś różnica pomiędzy wartością rynkową (godziwą) Wkładu Niepieniężnego a wartością nominalną objętych za Wkład Niepieniężny udziałów (tzw. agio) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku wniesienia Wkładu Niepieniężnego do Spółki z wykorzystaniem instytucji tzw. agio, tj. gdy wartość Wkładu Niepieniężnego odniesiona zostanie tylko w części na kapitał zakładowy Spółki, zaś różnica pomiędzy wartością rynkową (godziwą) Wkładu Niepieniężnego a wartością nominalną objętych za Wkład Niepieniężny udziałów (tzw. agio) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, będzie na podstawie art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 Ustawy VAT wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Wkładu Niepieniężnego do Spółki w zamian wydanie na rzecz Wnioskodawcy udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów.
2016
29
lis

Istota:
Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej Papierów Wartościowych tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT?
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego (aportu) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Na podstawie art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, ilekroć jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną -oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Z uwagi na fakt, że Spółka Osobowa będzie działać w formie spółki osobowej (spółki niemającej osobowości prawnej), innej niż spółka komandytowo-akcyjna, i w związku z tym nie będzie podatnikiem podatku dochodowego, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3C ustawy o CIT przeniesienie Papierów Wartościowych jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Osobowej będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy. W szczególności, w wyniku tej transakcji, nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy.
2016
28
lis

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego w postaci Aktywów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
(...) wkład niepieniężny pomniejszona o kwotę podatku VAT. ” W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, w ocenie Spółki, należy uznać, że zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 Ustawy VAT przy transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do SPV podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowić będzie zapłatę jaką Spółka otrzyma w zamian za ten wkład niepieniężny (aport), a więc udziały SPV o określonej wartości nominalnej pomniejszonej o kwotę podatku VAT. Ad.2. Mając na względzie przywołane zdarzenie przyszłe, a także stan prawny oraz wnioski prezentowane w stanowisku Spółki w zakresie pytania nr 1, Spółka na przykładzie kalkulacji transakcji wniesienia Aktywów jako wkładu niepieniężnego (aportu) do SPV zaprezentowała sposób jej rozliczenia. Zasadę rozliczenia transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do SPV prezentuje poniższa przykładowa kalkulacja: wartość rynkowa wkładu niepieniężnego (aportu) zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i będzie wynosić 100 j.; wartość rynkowa nie będzie uwzględniać żadnych podatków, w tym również podatku VAT; cena emisyjna udziałów SPV zostanie ustalona w oparciu o wartość rynkową Aktywów i będzie wynosić 100 j.; wartość nominalna udziałów SPV będzie niższa od ich ceny emisyjnej i wynosić będzie np. 10 j.; nadwyżka ceny emisyjnej udziałów SPV ponad ich wartość nominalną zostanie przekazana na jej kapitał zapasowy.
2016
28
lis

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz rozliczenie tej transakcji.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy VAT przy transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowić będzie zapłatę, jaką Wnioskodawca otrzyma w zamian za ten wkład niepieniężny (aport), a więc udziały Spółki o określonej wartości nominalnej pomniejszonej o kwotę podatku VAT? Czy przedstawione przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego przykładowe rozliczenie transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki jest prawidłowe? Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 29a ust.1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy VAT przy transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowić będzie zapłatę, jaką Wnioskodawca otrzyma w zamian za ten wkład niepieniężny (aport), a więc udziały Spółki o określonej wartości nominalnej pomniejszonej o kwotę podatku VAT. Przedstawione przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego przykładowe rozliczenie transakcji wniesienia wkład niepieniężnego (aportu) do Spółki jest prawidłowe. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Ad. 1. W ustawie VAT brak jest przepisów szczególnych wskazujących wprost, w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania VAT przy czynności polegającej na wniesieniu wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki. W ocenie Wnioskodawcy zastosowanie w takiej sytuacji (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu niepieniężnego w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
Fragment:
W świetle cytowanego przepisu, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną nie skutkuje rozpoznaniem przychodu po stronie wnoszącego aport. Aby jednak ocenić możliwość zastosowania wskazanego powyżej zwolnienia podatkowego do opisywanego zdarzenia przyszłego, należy przeanalizować wszystkie przesłanki wskazanej normy prawnej: wniesienie wkładu niepieniężnego aport dokonywany do spółki niebędącej osobą prawną Wniesienie wkładu niepieniężnego. Po pierwsze, należy zauważyć, iż ww. przepis odnosi się wyłącznie do wkładu niepieniężnego. Jako, iż nie istnieje definicja legalna pojęcia wkład niepienięzny pojęcie to definiowane jest przez doktrynę i orzecznictwo sądowe, w związku z czym wypracowano pojęcie tzw. „ zdolności aportowej ”, z którego wynika, iż przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być wszelkie składniki majątkowe (rzeczy i prawa poza środkami pieniężnymi), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu Spółki. Tym samym, należy uznać, że prawa majątkowe w postaci udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej mogą stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego zatem - w opinii Wnioskodawcy - spełniony jest pierwszy warunek z Ustawy PIT pozwalający na zwolnienie Wnioskodawcy z podatku transakcji aportu do Spółki udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
W związku z powyższym, źródłem powstania przychodu opisanego ww. przepisie, powstającego po stronie wnoszącego aport (wkład niepieniężny) jest objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny, z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Pojęcie wkładu niepieniężnego nie zostało zdefiniowane ani w Ustawie o CIT, ani w przepisach KSH. Jednakże, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, źe na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym operacji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, przyjmowane jest rozumienie tego pojęcia wypracowane w orzecznictwie i doktrynie prawa handlowego, bazujące na przepisach KSH. Podkreśla się przy tym, że pojęcia wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego wskazują na wprowadzenie przez ustawodawcę dychotomicznego podziału obu rodzajów wkładów, zaś z tej perspektywy wkładem niepieniężnym może być co do zasady, wszystko to, co - nie będąc pieniądzem - przedstawia wartość ekonomiczną (wyrok NSA z 25 czerwca 2014 r. nr II FSK 1799/12). W związku z powyższym, objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności kwalifikowane jest jako forma wkładu niepieniężnego skutkująca powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości nabytej w postaci wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części na dzień wniesienia wkładu w zamian za udziały Spółki.
Fragment:
Nominalna wartość udziałów, którą obejmie Inwestor w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, będzie odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego. Przedmiot wkładu niepieniężnego nie będzie stanowić przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, cała wartość rynkowa przedmiotu wkładu niepieniężnego zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki (nie wystąpi tzw. agio emisyjne). W związku z powyższym, na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego, podmiot wnoszący wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości (Inwestor) otrzyma udziały w Spółce otrzymującej wkład niepieniężny, o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej wartości wniesionego wkładu. W zależności od przyszłych planów biznesowych Spółki, w przyszłości może dojść do zbycia Nieruchomości na rzecz podmiotu trzeciego. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytania. Czy w przypadku otrzymania od Inwestora Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, w zamian za udziały Spółki, wartość początkowa (...)
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości nabytej w postaci wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części na dzień wniesienia wkładu w zamian za udziały Spółki.
Fragment:
W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości. Inwestor otrzyma od Spółki udziały. Nominalna wartość udziałów, którą obejmie Inwestor w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, będzie odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego. Przedmiot wkładu niepieniężnego nie będzie stanowić przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, cała wartość rynkowa przedmiotu wkładu niepieniężnego zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki (nie wystąpi tzw. agio emisyjne). W związku z powyższym, na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego podmiot wnoszący wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości (Inwestor) otrzyma udziały w Spółce otrzymującej wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej wartości wniesionego wkładu. W przypadku sprzedaży przez Spółkę Nieruchomości, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione na jej nabycie w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów
Fragment:
W zamian za wnoszone wkłady niepieniężne Wspólnicy otrzymają nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej (w związku z podjętą jedną uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej). Wniesienie powyższych wkładów niepieniężnych nastąpi w taki sposób, że pomiędzy pierwszym nabyciem udziałów Spółki przez Spółkę Nabywającą na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego przez danego Wspólnika, a ostatnim takim nabyciem minie okres krótszy niż 6 miesięcy - w tym też okresie w wyniku wniesienia powyższych wkładów niepieniężnych Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Przy czym, w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych planowane jest, że Wspólnicy dokonają wkładu niepieniężnego udziałów Spółki jednocześnie, tzn. w tym samym dniu. Zatem dojdzie do kilku transakcji nabycia udziałów - kilku aportów - od kilku Wspólników, w tym od Wnioskodawcy, przy czym transakcje te nastąpią albo równocześnie, tj. jednego dnia, w wykonaniu jednej uchwały o podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej, albo też każdy ze Wspólników zawrze umowy aportowe przenoszące własność udziałów w innych dniach.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów
Fragment:
W zamian za wnoszone wkłady niepieniężne Wspólnicy otrzymają nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej (w związku z podjętą jedną uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej). Wniesienie powyższych wkładów niepieniężnych nastąpi w taki sposób, że pomiędzy pierwszym nabyciem udziałów Spółki przez Spółkę Nabywającą na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego przez danego Wspólnika, a ostatnim takim nabyciem minie okres krótszy niż 6 miesięcy - w tym też okresie w wyniku wniesienia powyższych wkładów niepieniężnych Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Przy czym, w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych planowane jest, że Wspólnicy dokonają wkładu niepieniężnego udziałów Spółki jednocześnie, tzn. w tym samym dniu. Zatem dojdzie do kilku transakcji nabycia udziałów - kilku aportów - od kilku Wspólników, w tym od Wnioskodawcy, przy czym transakcje te nastąpią albo równocześnie, tj. jednego dnia, w wykonaniu jednej uchwały o podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej, albo też każdy ze Wspólników zawrze umowy aportowe przenoszące własność udziałów w innych dniach.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów
Fragment:
W zamian za wnoszone wkłady niepieniężne Wspólnicy otrzymają nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej (w związku z podjętą jedną uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej). Wniesienie powyższych wkładów niepieniężnych nastąpi w taki sposób, że pomiędzy pierwszym nabyciem udziałów Spółki przez Spółkę Nabywającą na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego przez danego Wspólnika, a ostatnim takim nabyciem minie okres krótszy niż 6 miesięcy - w tym też okresie w wyniku wniesienia powyższych wkładów niepieniężnych Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Przy czym, w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych planowane jest, że Wspólnicy dokonają wkładu niepieniężnego udziałów Spółki jednocześnie, tzn. w tym samym dniu. Zatem dojdzie do kilku transakcji nabycia udziałów - kilku aportów - od kilku Wspólników, w tym od Wnioskodawcy, przy czym transakcje te nastąpią albo równocześnie, tj. jednego dnia, w wykonaniu jednej uchwały o podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej, albo też każdy ze Wspólników zawrze umowy aportowe przenoszące własność udziałów w innych dniach.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, w świetle uregulowań dotyczących wymiany udziałów, sytuacja każdego ze wspólników jest oceniana osobno, nawet gdy wniesienie udziałów (akcji) jako wkładu niepieniężnego następuje jednocześnie w ramach jednej transakcji. W celu oceny skutków podatkowych wymiany udziałów w odniesieniu do danego wspólnika, nie uwzględnia się transakcji dotyczących wniesienia udziałów (akcji), jako wkładu niepieniężnego do spółki nabywającej dokonane przez innych wspólników. Jeżeli w wyniku wniesienia przez wspólnika aportu, spółka nabywająca nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały były przedmiotem aportu, albo spółka nabywająca przed dokonaniem transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, nie posiadała bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, do przychodów takich nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 8a ustawy. Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że samodzielne wniesienie przez Wnioskodawczynię udziałów nie zapewni spółce akcyjnej bezwzględnej większości głosów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż żaden z udziałowców, w tym Wnioskodawczyni, nie posiada samodzielnie większości udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopiero w wyniku nabycia udziałów od Wnioskodawczyni oraz Innych Wspólników spółka akcyjna uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
2016
27
lis

Istota:
Czy wynik podatkowy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (o wartości przewyższającej wartość nominalną obejmowanych udziałów/akcji w Spółce) przez Wnioskodawcę do Spółki powinien zostać ustalony jako różnica pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, to jest wyłącznie w wysokości nominalnej wartość objętych udziałów w Spółce a historycznym kosztem nabycia lub objęcia wkładu niepieniężnego ustalonym na zasadach określonych w art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b ustawy CIT.
Fragment:
Wnioskodawca dokonał w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. dwukrotnie czynności wniesienia (dalej: .Aport") posiadanych przez siebie udziałów w polskiej spółce (dalej jako: „ Wkład Niepieniężny ”) do dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej łącznie: „ Spółka ”). W jednym przypadku Wkład Niepieniężny był wniesiony do Spółki istniejącej na moment dokonania Aportu - w tym przypadku wniesienie Wkładu Niepieniężnego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2015 r. W drugim przypadku, Wkład Niepieniężny był wnoszony w związku z zawiązaniem Spółki - w tym przypadku wniesienie Wkładu Niepieniężnego zostało zarejestrowane w styczniu 2016 r. Udziały będące przedmiotem Wkładu Niepieniężnego nie zostały objęte za wkład niepieniężny. Przedmiotem Wkładu Niepieniężnego było 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Udziały, które były przedmiotem Aportu dawały 50% praw głosu. W wyniku Aportu Spółka nie uzyskała bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały nabyła. Zatem wniesienie przez Wnioskodawcę Wkładu Niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej, w zamian za udziały Spółki, nie spełniało warunków określonych w art. 12 ust. 4d ustawy CIT. Wartość rynkowa wnoszonego do Spółki Wkładu Niepieniężnego była wyższa od wartości nominalnej obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki w związku z Aportem.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.