Wizytówka | Interpretacje podatkowe

Wizytówka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wizytówka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik zwrócił się z pytaniem czy Spółka wykonanie imiennych wizytówek firmowych należy zaliczyć do pozostałych kosztów jako zużycie materiałów czy do kosztów reprezentacji i reklamy niepublicznej?
Fragment:
(...) zawierają logo firmy i informują o danych adresowych przedsiębiorstwa, danych personalnych pracownika, jego stanowisku oraz formach kontaktu w postaci numeru telefonu i poczty elektronicznej. Zatem sama wizytówka nie zawiera elementów zachęcających do kupna lub też wartościujących towary, nie stanowi również o okazałości czy wytworności w działalności Spółki. Samo umieszczenie na wizytówkach logo firmy zdaniem Naczelnika tut. Organu nie zmienia charakteru jaki spełnia wizytówka, tj. nośnika informacji ułatwiającego kontakt z przedstawicielami Spółki. Oznacza to, iż wydatki poniesione przez Spółkę na wykonanie przedmiotowych wizytówek są wydatkiem związanym z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, który może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej na podstawie w/w art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Wobec powyższego, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji. - zgodnie z art. 14a § 2 ustawy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przekazanie folderów lub wizytówek potencjalnym klientom należy rozumieć jako dostawę towarów i opodatkować podatkiem VAT?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej ustawą, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (tj. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (...) pod warunkiem jednak, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. Powyższego przepisu nie stosuje się jednak do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (art. 7 ust. 3 ustawy). Definicja prezentu o małej wartości została zawarta w art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy, natomiast próbki w ust. 7 tego artykułu. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wizytówka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.