Wizytówka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wizytówka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy Spółka wykonanie imiennych wizytówek firmowych należy zaliczyć do pozostałych kosztów jako zużycie materiałów czy do kosztów reprezentacji i reklamy niepublicznej?

Fragment:

(...) zawierają logo firmy i informują o danych adresowych przedsiębiorstwa, danych personalnych pracownika, jego stanowisku oraz formach kontaktu w postaci numeru telefonu i poczty elektronicznej. Zatem sama wizytówka nie zawiera elementów zachęcających do kupna lub też wartościujących towary, nie stanowi również o okazałości czy wytworności w działalności Spółki. Samo umieszczenie na wizytówkach logo firmy zdaniem Naczelnika tut. Organu nie zmienia charakteru jaki spełnia wizytówka, tj. nośnika informacji ułatwiającego kontakt z przedstawicielami Spółki. Oznacza to, iż wydatki poniesione przez Spółkę na wykonanie przedmiotowych wizytówek są wydatkiem związanym z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, który może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej na podstawie w/w art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Wobec powyższego, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji. - zgodnie z art. 14a § 2 ustawy (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przekazanie folderów lub wizytówek potencjalnym klientom należy rozumieć jako dostawę towarów i opodatkować podatkiem VAT?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej ustawą, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (tj. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (...) pod warunkiem jednak, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. Powyższego przepisu nie stosuje się jednak do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (art. 7 ust. 3 ustawy). Definicja prezentu o małej wartości została zawarta w art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy, natomiast próbki w ust. 7 tego artykułu. (...)