Wiza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wiza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Sposób dokumentowania wydatków na zakup wiz dla pracowników i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) Dnia 05.12 2005r Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie sposobu dokumentowania wydatków na zakup wiz dla pracowników i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów . Stan faktyczny: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych świadczonych na terenie Europy i Azji. W celu realizacji usług transportowych Podatnik zakupuje dla pracowników udających się w podróż służbową wizy wymagane przy wjeździe do niektórych krajów . Płatność za wizy dokonywana jest gotówką w walucie obcej w wysokości zgodnej z wewnętrznymi regulacjami państwa o wjazd, do którego podatnik się ubiega (regulacje wydawane są na podstawie umów międzynarodowych, między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz (...)