Witraż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to witraż. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonanie witraży dla kościoła jest opodatkowane 7%?

Fragment:

(...) cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Kościoły, kaplice, cerkwie meczety, synagogi, itp. obiekty, sklasyfikowane zostały w grupie PKOB 127 - "pozostałe budynki niemieszkalne", w klasie budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych. Powyższe obiekty nie mieszczą się zatem w grupie PKOB 113 - "budynki zbiorowego zamieszkania". Oznacza to, iż usługi świadczone przez Podatnika - wykonanie witraży - dla kościoła nie mieszczą się w definicji zawartej w art. 2 ust. 12 ustawy, a tym samym podlegają opodatkowaniu według stawki 22% - stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy. Dlatego też, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku postanowił jak w sentencji niniejszego postanowienia. (...)