Wina | Interpretacje podatkowe

Wina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wina. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy na takiej butelce służącej podaniu wina do konsumpcji poza miejscem sprzedaży należy nakleić znak akcyzy?
2. Czy do wniosku o wydanie banderol legalizacyjnych należy sporządzić spis z natury?
Fragment:
(...) zostanie także podatek akcyzowy. Wnioskodawca posiada własny sklep z winem, w którym zamierza również rozlewać wino z beczki do butelek „PET” na życzenie klienta. Stosownie do powyższego należy stwierdzić, iż czynności opisane we wniosku, odbywające się w miejscu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności polegającej na przelaniu wina z oznaczonych odpowiednimi znakami akcyzy beczek 30 i 50 litrowych do kieliszków, karafek, dzbanów, z których następuje wydanie wina do konsumpcji „na miejscu” nie jest rozlewem w rozumieniu postanowień ustawy o podatku akcyzowym, a jedynie oferowaną formą konsumpcji ww. wyrobów akcyzowych w miejscu ich sprzedaży. Z tego względu opakowania, z których wyrób jest oferowany do konsumpcji na miejscu, nie muszą być oznaczone znakami akcyzy. Natomiast w stosunku do wyrobów przelanych do zamykanych butelek typu „PET” i wprowadzonych do obrotu poprzez sprzedaż w sklepie, Wnioskodawca jest zobowiązany, w myśl art. (...)
2012
8
maj

Istota:
Jaka jest właściwa stawka podatku akcyzowego w stosunku do wina x (dalej: wyrobu) o mocy 17%, które nie zawiera dodatków wzbogacających, a powstaje w wyniku zmieszania moszczu winnego ze spirytusem winnym (koniakiem)?
Fragment:
(...) stawka podatku akcyzowego w stosunku do wina X (dalej: wyrobu) o mocy 17%, które nie zawiera dodatków wzbogacających, a powstaje w wyniku zmieszania moszczu winnego ze spirytusem winnym (koniakiem)... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, winem w rozumieniu ustawy jest: wino niemusujące - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2: o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości, lecz nieprzekraczającej 15 % objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % objętości, lecz nieprzekraczającej 18 % objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty (...)
2011
1
wrz

Istota:
Odliczenie podatku akcyzowego po ponownym rozlewie wina i ponownym nałożeniu znaków akcyzy.
Fragment:
(...) wyrobów, po cenach zawierających akcyzę, dołączą aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, wystawione przez właściwe organy podatkowe. W związku z powyższym iż Wnioskujący dokonuje zakupu wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą (wino w butelkach oznaczone znakami akcyzy) przefiltrowuje je, rozlewa a następnie dokonuje ponownego oznaczania znakami akcyzy może odliczyć kwotę podatku akcyzowego zawartego w fakturze zakupu wina z hurtowni z zapłaconą akcyzą. Przy czym w opinii tutejszego organu znaki akcyzy znajdujące się na butelkach jednostkowych są wyłącznie banderolą i nie spełniają funkcji dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego). Zgodnie z przepisem § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania (...)
2011
1
maj

Istota:
Dot. obowiązek podatkowy dla wyrobów -napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 2.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 03.12.2002 r., Urząd Skarbowy niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy dla wyrobów pozostałych napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% powstaje w momencie przemieszczenia tych wyrobów poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane, również w przypadku gdy nie dokonano czynności określonych w art. 2 w/pow. ustawy. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.