Wina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wina. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
8
maj

Istota:

1. Czy na takiej butelce służącej podaniu wina do konsumpcji poza miejscem sprzedaży należy nakleić znak akcyzy?
2. Czy do wniosku o wydanie banderol legalizacyjnych należy sporządzić spis z natury?

Fragment:

(...) zostanie także podatek akcyzowy. Wnioskodawca posiada własny sklep z winem, w którym zamierza również rozlewać wino z beczki do butelek „PET” na życzenie klienta. Stosownie do powyższego należy stwierdzić, iż czynności opisane we wniosku, odbywające się w miejscu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności polegającej na przelaniu wina z oznaczonych odpowiednimi znakami akcyzy beczek 30 i 50 litrowych do kieliszków, karafek, dzbanów, z których następuje wydanie wina do konsumpcji „na miejscu” nie jest rozlewem w rozumieniu postanowień ustawy o podatku akcyzowym, a jedynie oferowaną formą konsumpcji ww. wyrobów akcyzowych w miejscu ich sprzedaży. Z tego względu opakowania, z których wyrób jest oferowany do konsumpcji na miejscu, nie muszą być oznaczone znakami akcyzy. Natomiast w stosunku do wyrobów przelanych do zamykanych butelek typu „PET” i wprowadzonych do obrotu poprzez sprzedaż w sklepie, Wnioskodawca jest zobowiązany, w myśl art. (...)

2011
1
wrz

Istota:

Jaka jest właściwa stawka podatku akcyzowego w stosunku do wina x (dalej: wyrobu) o mocy 17%, które nie zawiera dodatków wzbogacających, a powstaje w wyniku zmieszania moszczu winnego ze spirytusem winnym (koniakiem)?

Fragment:

(...) stawka podatku akcyzowego w stosunku do wina X (dalej: wyrobu) o mocy 17%, które nie zawiera dodatków wzbogacających, a powstaje w wyniku zmieszania moszczu winnego ze spirytusem winnym (koniakiem)... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, winem w rozumieniu ustawy jest: wino niemusujące - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2: o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości, lecz nieprzekraczającej 15 % objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % objętości, lecz nieprzekraczającej 18 % objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty (...)

2011
1
maj

Istota:

Odliczenie podatku akcyzowego po ponownym rozlewie wina i ponownym nałożeniu znaków akcyzy.

Fragment:

(...) wyrobów, po cenach zawierających akcyzę, dołączą aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, wystawione przez właściwe organy podatkowe. W związku z powyższym iż Wnioskujący dokonuje zakupu wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą (wino w butelkach oznaczone znakami akcyzy) przefiltrowuje je, rozlewa a następnie dokonuje ponownego oznaczania znakami akcyzy może odliczyć kwotę podatku akcyzowego zawartego w fakturze zakupu wina z hurtowni z zapłaconą akcyzą. Przy czym w opinii tutejszego organu znaki akcyzy znajdujące się na butelkach jednostkowych są wyłącznie banderolą i nie spełniają funkcji dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego). Zgodnie z przepisem § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania (...)

2011
1
sty

Istota:

Dot. obowiązek podatkowy dla wyrobów -napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 2.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 03.12.2002 r., Urząd Skarbowy niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy dla wyrobów pozostałych napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% powstaje w momencie przemieszczenia tych wyrobów poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane, również w przypadku gdy nie dokonano czynności określonych w art. 2 w/pow. ustawy. (...)