Więzienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to więzienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy możliwości zastosowania w podatku od nieruchomości na 2006 r.

Fragment:

(...) Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) p o s t a n a w i a: udzielić, na wniosek Podatnika, interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Stosownie do zapisu § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXVI/665/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga, stawkę podatkową - 0,54 zł stosuje się wyłącznie do budynków mieszkalnych, a zatem nie ma zastosowania do budynku aresztu śledczego. "X." w Elblągu pismem w dniu 20.10.2006 r. , wystąpił z zapytaniem w sprawie możliwości zastosowania w podatku od nieruchomości na 2006 r., stawki podatkowej 0,54 zł, ustalonej uchwałą nr XXVI/665/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga - do powierzchni cel (...)