Wezwanie | Interpretacje podatkowe

Wezwanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wezwanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Strona ma obowiązek udzielania informacji i przekazywania dokumentów w odpowiedzi na kierowane do niej wezwania organów podatkowych albo kontroli skarbowej, które nie wyjaśniają potrzeby procesowej lub wyjaśniają je w sposób tak ogólny i lakoniczny, że potrzeby tej nie można w jakikolwiek sposób ocenić?
2. Czy Spółka ma obowiązek udzielania informacji i przekazywania dokumentów w odpowiedzi na kierowane do niej wezwania organów podatkowych albo kontroli skarbowej, z których treści wynika, iż obejmują dane wykraczające poza potrzeby postępowania?
3. Czy Spółka ma obowiązek udzielania informacji i przekazywania dokumentów w odpowiedzi na kierowane do niej wezwania organów podatkowych albo kontroli skarbowej, z których treści wynika, że ma możliwość uzyskania żądanych danych w inny sposób?
Fragment:
(...) możliwość wzywania strony i innych osób – jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż wydane w trybie art. 14 a 1 Ordynacji podatkowej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie pisemna interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym. Nie można bowiem przyznać racji Stronie, iż w przypadku gdy uzna, iż wystosowane do nie wezwanie organu podatkowego nie wyjaśnia potrzeby lub wyjaśnia je w sposób tak ogólny i lakoniczny, że potrzeby tej nie można w jakikolwiek sposób ocenić, lub z treści którego wynika, iż obejmują dane wykraczające poza potrzeby postępowania, czy też z treści którego wynika, iż organ ma możliwość uzyskania żądanych danych w inny sposób, to wówczas nie ma obowiązku udzielania informacji i przekazywania dokumentów w odpowiedzi na kierowane do niej wezwania organów (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy fakturę dot. naliczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należy wystawić po dokonaniu wpłaty przez użytkownika?Czy faktura ta powinna być wysłanana razem z wezwaniem do uiszczenia w/w opłaty?
Fragment:
(...) fakturę dot. naliczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należy wystawić: 1/ po dokonaniu wpłaty przez użytkownika, 2/ powinna być wysłanana razem z wezwaniem do uiszczenia w/w opłaty? W 2005 roku w Gminie Miasto O. miała miejsce następująca sytuacja: osobie prawnej została naliczona I opłata z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego jak również opłata z tytułu wieczystego uzytkowania pozostałej części gruntu będącego w jego użytkowaniu wieczystym. Wraz z wezwaniem zostały wystawione faktury VAT, na podstawie których Gmina Miasto. odprowadziła podatek do Urzędu Skarbowego. Osoba wezwana do uiszczenia w/w opłat, wystąpiła do Prezydenta Miasta o umorzenie ze względu na trudną sytuację finansową. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa miejscowego i przedstawionych dokumentów dot. Sytuacji finansowej zainteresowanego nastąpiło umorzenie naliczonych opłat, a Gmina Miasto Ostrów Wlkp. Poniosła tylko straty dot. odprowadzenia (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wezwanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.