Weryfikacja danych | Interpretacje podatkowe

Weryfikacja danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to weryfikacja danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? dalej podatnik, prowadząc działalność gospodarczą, świadczy na rzecz zleceniodawców mających siedzibę poza terytorium kraju, usługi polegające na monitorowaniu badań klinicznych prowadzonych przez zleceniodawców, poprzez dostarczanie niezbędnych informacji, w szczególności: zbieranie danych dotyczących ośrodków badawczych, przetwarzanie i weryfikacja danych oraz przekazywanie ich zleceniodawcy, monitorowanie ośrodków badawczych , zbieranie danych dotyczących postępów w badaniu, kontrola jakości zbieranych danych.
Podatnik stoi na stanowisku, iż miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej ustawy o VAT, jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona.
Równocześnie podatnik uważa, iż w związku z powyższym przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczoną usługą, jak również do zwrotu podatku w trybie art. 87 ustawy o VAT.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 27 ust.3 w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz m.in. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę ? miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę , stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Natomiast ust. 4 art. 27 wymienia usługi w stosunku do których stosujemy powyższą zasadę, gdzie w punkcie 3 wskazanego artykułu ustawodawca przewidział powyższą zasadę do świadczonych usług przetwarzania danych i dostarczania informacji. Z wniosku podatnika wynika, iż przedmiotem działalności, czyli świadczonych usług przez podatnika na rzecz podmiotu z terytorium Wspólnoty jest szeroko rozumiana usługa przetwarzania danych i dostarczania informacji. W (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.