Weryfikacja danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to weryfikacja danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? dalej podatnik, prowadząc działalność gospodarczą, świadczy na rzecz zleceniodawców mających siedzibę poza terytorium kraju, usługi polegające na monitorowaniu badań klinicznych prowadzonych przez zleceniodawców, poprzez dostarczanie niezbędnych informacji, w szczególności: zbieranie danych dotyczących ośrodków badawczych, przetwarzanie i weryfikacja danych oraz przekazywanie ich zleceniodawcy, monitorowanie ośrodków badawczych , zbieranie danych dotyczących postępów w badaniu, kontrola jakości zbieranych danych.
Podatnik stoi na stanowisku, iż miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej ustawy o VAT, jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona.
Równocześnie podatnik uważa, iż w związku z powyższym przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczoną usługą, jak również do zwrotu podatku w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 27 ust.3 w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz m.in. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę ? miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę , stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Natomiast ust. 4 art. 27 wymienia usługi w stosunku do których stosujemy powyższą zasadę, gdzie w punkcie 3 wskazanego artykułu ustawodawca przewidział powyższą zasadę do świadczonych usług przetwarzania danych i dostarczania informacji. Z wniosku podatnika wynika, iż przedmiotem działalności, czyli świadczonych usług przez podatnika na rzecz podmiotu z terytorium Wspólnoty jest szeroko rozumiana usługa przetwarzania danych i dostarczania informacji. W (...)