Weryfikacja | Interpretacje podatkowe

Weryfikacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to weryfikacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nałożony obowiązek weryfikacji rocznych raportów należy traktować jako zadanie nałożone przepisami prawa, do realizacji których Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został powołany i w związku z tym czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) rocznych raportów (Dz. U. Nr 71, poz. 496). Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z pisma Jednostki wynika, że weryfikacja rocznych raportów jest zadaniem nałożonym przepisami prawa i nie jest wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym zakresie, w myśl cytowanego przepisu Jednostka nie jest podatnikiem podatku VAT. Natomiast dla wszelkich czynności innych niż zadania, dla których Jednostka w/w została powołana, jest ona podatnikiem i mają do niej zastosowania zasady ogólne opodatkowania podatkiem VAT. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego czynności polegające na weryfikacji rocznych (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Czy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług (tj. weryfikacji rocznych raportów), Jednostka jest podatnikiem podatku VAT zobowiązanym do rozliczania tego podatku oraz czy i jaki wpływ mają zawarte umowy cywilnoprawne na obowiązek rozliczenia przez Jednostkę podatku VAT?
2. Jednocześnie w przypadku gdy Jednostka będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, wątpiwości Podatnika dotyczą również zasad ustalania obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania oraz określenia właściwej stawki VAT na świadczone usługi.
Fragment:
(...) VAT, ze względu na zawarcie umowy cywilnoprawnej, a obrotem jest kwota określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.04.2006 r., którą należy traktować jako wartość netto. Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 ze zm.) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784). Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Wojewódzki inspektor (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca w zakresie weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) jednostką budżetową. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.) do zadań ustawowych Wnioskodawcy należy weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784). Czynności te Wnioskodawca zaklasyfikował wg PKWiU do grupowania 75.11.15-00.90. Weryfikacja rocznych raportów do zadań Wnioskodawcy została wprowadzona mocą art. 53 w/w ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. Zgodnie z art. 42 cytowanej wyżej ustawy roczny raport podlega weryfikacji przez uprawnionych audytorów lub wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie zgodności informacji zawartych w raporcie ze stanem faktycznym. Wnioskodawca nie planuje zawierać umów cywilnoprawnych, zamierza dokonywać weryfikacji raportów na podstawie zgłoszonego żądania (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Weryfikacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.