Weksel in blanco | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to weksel in blanco. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zwolnienia z długu poręczyciela wekslowego

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca poręczył weksel in blanco z wystawienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nie posiada udziałów. Weksel ten zabezpieczał kredyt udzielony przez bank. Z uwagi na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki, wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, a spółka zaprzestała spłacania kredytu. Na skutek tego, bank wystąpił do Wnioskodawcy o spłatę długu wekslowego, za który poręczył. Równolegle, Wnioskodawca prowadzi pertraktacje ugodowe z bankiem w celu dokonania częściowej spłaty długu, za który poręczył, w zamian za co miałby zostać zwolniony z pozostałej części długu. Wobec powyższego, w przypadku powodzenia pertraktacji, dojdzie do sytuacji, w której Wnioskodawca zostanie zwolniony z części długu. Jednocześnie Wnioskodawca nie uzyskał żadnej korzyści majątkowej z zaciągniętego przez spółkę kredytu, albowiem nie był stroną umowy kredytowej. Odnosząc się do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego wyjaśnić należy, że co do zasady zwolnienie z długu może powodować powstanie przychodu nie tylko u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale również u osób fizycznych takiej działalności nieprowadzących.

2018
14
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zwolnienia z długu poręczyciela wekslowego

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni poręczyła weksel in blanco z wystawienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada udziały jako jeden z dwójki udziałowców. Weksel ten zabezpieczał kredyt udzielony przez bank. Z uwagi na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki, wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, a spółka zaprzestała spłacania kredytu. Na skutek tego, bank wystąpił do Wnioskodawczyni o spłatę długu wekslowego, za który poręczyła. Równolegle, Wnioskodawczyni prowadzi pertraktacje ugodowe z bankiem w celu dokonania częściowej spłaty długu, za który poręczyła, w zamian za co miałby zostać zwolniona z pozostałej części długu. Wobec powyższego, w przypadku powodzenia pertraktacji, dojdzie do sytuacji, w której Wnioskodawczyni zostanie zwolniona z części długu. Jednocześnie Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnej korzyści majątkowej z zaciągniętego przez spółkę kredytu, albowiem nie była stroną umowy kredytowej. Odnosząc się do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego wyjaśnić należy, że co do zasady zwolnienie z długu może powodować powstanie przychodu nie tylko u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale również u osób fizycznych takiej działalności nieprowadzących.

2011
1
lip

Istota:

Czy koszt procesu jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej wnioskodawczyni.

Fragment:

Firma „ V ” bez jakichkolwiek wcześniejszych sygnałów pozbawiła wnioskodawczynię 80% dochodów, dochodząc w trybie natychmiastowym swoich wierzytelności, naraziła wnioskodawczynię na bardzo duży wydatek kwoty 4.505 zł, tylko z tego powodu, że miała w ręku weksel in blanco, który gwarantował jej szybkie odzyskanie wierzytelności. Firma wnioskodawczyni po dzień dzisiejszy jest w bardzo dużych kłopotach finansowych, dlatego ważnym jest dla niej uznanie tego wydatku, jako kosztu prowadzenia przez nią firmy. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. W celu rozstrzygnięcia czy wydatki wymienione we wniosku, tj. koszty procesowe poniesione w związku z postępowaniem nakazowym, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej decydujące znaczenie ma wypełnienie normy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.