Węgry | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Węgry. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenie z Węgier podlega opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Nr 10, poz. 66) zawarte przez Polskę m.in. z Węgrami ustala zasadę opodatkowania dochodów w państwie, z którego dochody te pochodzą. W praktyce oznacza to, że renta rodzinna przekazywana przez węgierską instytucję ubezpieczeniową osobie uprawnionej zamieszkałej w Polsce podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od opodatkowania według aktualnego ustawodawstwa podatkowego na Węgrzech. W związku z powyższym świadczenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce. ” Na tej podstawie Urząd Skarbowy w Ż. wydał decyzję w sprawie nieistnienia obowiązku podatkowego w piśmie z dnia 2 grudnia 1993 r. nr pisma ... i potwierdził nieistnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do renty rodzinnej - węgierskiej, w skład której wchodziła renta sieroca i renta wdowia mamy i orzekł zwrot kwoty pobranej zaliczkami. Cyt.: „ (...) Na podstawie art. 175 § 1 KPA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity z dnia 28 marca 1980 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 26 z późn. zm. oraz stosownie do porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych zawartego przez Polskę m.in. z Węgrami (Dz. U. z 1979 r. Nr 10, poz. 66) stwierdzam nieistnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do renty rodzinnej - węgierskiej otrzymanej przez Panią Marię J. (...) ”.