Węglowodory | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to węglowodory. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
gru

Istota:

W zakresie możliwości uznania za kwalifikowane możliwości uznania za kwalifikowane wydatków ponoszonych przez Spółkę na zakup i utrzymanie instalacji, które to instalacje zostały nabyte celem przeznaczenia do działalności związanej z wydobyciem/produkcją węglowodorów - pomimo pozyskiwania, w trakcie procesu produkcji także innych substancji nie będących węglowodorami lub naturalnymi pochodnymi węglowodorów w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o SPW (np. siarki, helu) oraz wydatków na dodatkowe instalacje dedykowane wykorzystywane w produkcji substancji niebędących węglowodorami.

Fragment:

S.A. jest przedsiębiorstwem zintegrowanym, prowadzącym od wielu lat działalność koncesjonowaną, polegającą m.in. na obrocie gazem (obrót hurtowy) oraz na poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów (głównie gazu oraz ropy naftowej). Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące opodatkowania zysków z działalności wydobywczej węglowodorów w Polsce specjalnym podatkiem węglowodorowym (SPW), poniżej Spółka opisuje kluczowe elementy: procesu związanego z poszukiwaniem węglowodorów; procesu związanego z wydobyciem węglowodorów; procesu związanego ze sprzedażą węglowodorów; a także dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie dla rozliczeń na gruncie SPW. Procesy związane z poszukiwaniem węglowodorów Spółka prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznania (w celu późniejszego wydobycia) na skalę przemysłową węglowodorów ze złóż zlokalizowanych w Polsce. Działalność w zakresie poszukiwania węglowodorów jest prowadzona w Spółce głównie za pośrednictwem Oddziału Geologii i Eksploatacji. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczą węglowodorów na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na obszarach objętych koncesją oraz użytkowaniem górniczym. Prace obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów z reguły podzielone są na etapy (przejście do kolejnego etapu zależy od pozytywnych wyników etapu poprzedniego).

2016
10
gru

Istota:

Specjalny podatek węglowodorowy– Rozdział 2 – Wydatki kwalifikowane

Fragment:

Wnioskodawca („ Wnioskodawca ” lub „ Spółka S.A. ”) jest przedsiębiorstwem zintegrowanym, prowadzącym od wielu lat działalność koncesjonowaną, polegającą m.in. na obrocie gazem (obrót hurtowy) oraz na poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów (głównie gazu oraz ropy naftowej). Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące opodatkowania zysków z działalności wydobywczej węglowodorów w Polsce specjalnym podatkiem węglowodorowym (SPW), poniżej Spółka opisuje kluczowe elementy: procesu związanego z poszukiwaniem węglowodorów; procesu związanego z wydobyciem węglowodorów; procesu związanego ze sprzedażą węglowodorów; a także dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie dla rozliczeń na gruncie SPW. Procesy związane z poszukiwaniem węglowodorów Spółka prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznania (w celu późniejszego wydobycia) na skalę przemysłową węglowodorów ze złóż zlokalizowanych w Polsce. Działalność w zakresie poszukiwania węglowodorów jest prowadzona w Spółce głównie za pośrednictwem Oddziału Geologii i Eksploatacji. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczą węglowodorów na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na obszarach objętych koncesją oraz użytkowaniem górniczym. Prace obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów z reguły podzielone są na etapy (przejście do kolejnego etapu zależy od pozytywnych wyników etapu poprzedniego).

2016
11
maj

Istota:

Czy w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, którą to wartość w rozumieniu art. 26 pkt 2 ustawy o SPW powinna stanowić wartość netto środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów ustalona zgodnie z art. 16a-16m ust. 1 ustawy o CIT na dzień 1 stycznia 2012 r.?

Fragment:

S.A. ” lub „ Spółka ”) jest przedsiębiorstwem zintegrowanym, prowadzącym od wielu lat działalność koncesjonowaną, polegającą m.in. na obrocie gazem (obrót hurtowy) oraz na poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów (głównie gazu oraz ropy naftowej). Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące opodatkowania zysków z działalności wydobywczej węglowodorów w Polsce specjalnym podatkiem węglowodorowym (SPW), poniżej Spółka opisuje kluczowe elementy: procesu związanego z poszukiwaniem węglowodorów; procesu związanego z wydobyciem węglowodorów; procesu związanego ze sprzedażą węglowodorów; a także dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie dla rozliczeń na gruncie SPW. Procesy związane z poszukiwaniem węglowodorów Spółka prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznania (w celu późniejszego wydobycia) na skalę przemysłową węglowodorów ze złóż zlokalizowanych w Polsce. Działalność w zakresie poszukiwania węglowodorów jest prowadzona w Spółce głównie za pośrednictwem Oddziału Geologii i Eksploatacji. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczą węglowodorów na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na obszarach objętych koncesją oraz użytkowaniem górniczym. Prace obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów z reguły podzielone są na etapy (przejście do kolejnego etapu zależy od pozytywnych wyników etapu poprzedniego).

2016
26
lut

Istota:

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o SPW, Spółka powinna uwzględnić w kwocie przychodów z tytułu dostawy wydobytych węglowodorów wszelkie przysporzenia związane z dostawą wydobytych węglowodorów do kontrahenta (tj. m.in. również opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty dystrybucyjne stałe i zmienne, opłaty abonamentowe, opłaty za niedotrzymanie nominacji, opłaty za przekroczenie mocy), a nie tylko przychody z tytułu dostawy wydobytych węglowodorów (tj. w szczególności z tytułu dostawy paliwa gazowego) do miejsca wprowadzenia do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej czy innego środka transportu – za prawidłowe,
Ponoszone przez Spółkę wydatki związane z transportem wydobytego gazu ziemnego, konieczne do wykonania dostawy tego gazu do klienta, w tym również opłaty z tytułu przesyłu oraz dystrybucji gazu, stanowią dla Spółki wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o SPW - za prawidłowe,
Ponoszone przez Spółkę wydatki związane z transportem wydobytej ropy naftowej, konieczne do wykonania dostawy tej ropy do klienta, stanowią dla Spółki wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o SPW - za prawidłowe.

Fragment:

Spółka S.A. („ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest przedsiębiorstwem zintegrowanym, prowadzącym od wielu lat działalność koncesjonowaną, polegającą m.in. na obrocie gazem (obrót hurtowy) oraz na poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów (głównie gazu oraz ropy naftowej). Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące opodatkowania zysków z działalności wydobywczej węglowodorów w Polsce specjalnym podatkiem węglowodorowym (SPW), poniżej Spółka opisuje kluczowe elementy: procesu związanego z poszukiwaniem węglowodorów; procesu związanego z wydobyciem węglowodorów; procesu związanego ze sprzedażą węglowodorów; a także dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie dla rozliczeń na gruncie SPW. Procesy związane z poszukiwaniem węglowodorów Spółka prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznania (w celu późniejszego wydobycia) na skalę przemysłową węglowodorów ze złóż zlokalizowanych w Polsce. Działalność w zakresie poszukiwania węglowodorów jest prowadzona w Spółce głównie za pośrednictwem Oddziału Geologii i Eksploatacji. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczą węglowodorów na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na obszarach objętych koncesją oraz użytkowaniem górniczym. Prace obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów z reguły podzielone są na etapy (przejście do kolejnego etapu zależy od pozytywnych wyników etapu poprzedniego).

2016
17
sty

Istota:

Czy na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o SPW Spółka może wykazać przychody określone w art. 8 ustawy o SPW w dniu dostawy wydobytego gazu ziemnego, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności z tytułu tej dostawy – w odniesieniu do całości dostawy gazu ziemnego dokonywanej przez Spółkę (z uwzględnieniem sprzedaży bezpośredniej) w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r., tj. zarówno do dostawy gazu w systemie sieciowym, jak i dostawy gazu za pomocą gazociągu bezpośredniego.

Fragment:

SA ” lub „ Spółka ”) jest przedsiębiorstwem zintegrowanym, prowadzącym od wielu lat działalność koncesjonowaną, polegającą m.in. na obrocie gazem (obrót hurtowy) oraz na poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów (głównie gazu oraz ropy naftowej). Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące opodatkowania zysków z działalności wydobywczej węglowodorów w Polsce specjalnym podatkiem węglowodorowym (SPW), poniżej Spółka opisuje kluczowe elementy: procesu związanego z poszukiwaniem węglowodorów; procesu związanego z wydobyciem węglowodorów; procesu związanego ze sprzedażą węglowodorów; a także dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie dla rozliczeń na gruncie SPW. Procesy związane z poszukiwaniem węglowodorów Spółka prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznania (w celu późniejszego wydobycia) na skalę przemysłową węglowodorów ze złóż zlokalizowanych w Polsce. Działalność w zakresie poszukiwania węglowodorów jest prowadzona w Spółce głównie za pośrednictwem Oddziału Geologii i Eksploatacji. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczą węglowodorów na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na obszarach objętych koncesją oraz użytkowaniem górniczym. Prace obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów z reguły podzielone są na etapy (przejście do kolejnego etapu zależy od pozytywnych wyników etapu poprzedniego).

2015
27
kwi

Istota:

Powstanie przychodu dla Wnioskodawcy (występującego w zależności od okoliczności jako Strona posiadająca prawo użytkowania górniczego, bądź jako Strona nie posiadająca tego prawa) w związku z przeniesieniem własności Węglowodorów przez Stronę posiadającą prawo użytkowania górniczego na rzecz pozostałych Stron nie posiadających użytkowania górniczego proporcjonalnie do ich udziału na podstawie UoWo (pyt. nr 2)

Fragment:

Ponosząc nakłady w ramach Projektu podmioty te nabywają ekonomiczne prawo do odpowiedniego udziału w wytworzonym majątku (w tym w wydobytych węglowodorach). Niezależnie zatem od faktu, że cywilnoprawnym właścicielem wydobytych węglowodorów w momencie oderwania ich od złoża będzie Strona posiadająca prawo użytkowania górniczego (z uwagi na regulacje ustawy Prawo geologiczne i górnicze), jego ekonomiczne prawo do węglowodorów będzie ograniczone wysokością jego udziału. Tak więc, konieczność przeniesienia własności węglowodorów jest jedynie skutkiem obowiązujących w Polsce przepisów prawa cywilnego oraz prawa geologicznego i górniczego i nie może być uznane, jako zbycie rzeczy lub prawa. Dodatkowo, przeniesienie na podstawie UoWO własności węglowodorów nie będzie odpłatne, bowiem nie będzie wiązało się z zapłatą na rzecz Strony posiadającej prawo użytkowania górniczego jakiegokolwiek wynagrodzenia, mającego postać zapłaty za węglowodory. Ekonomicznym uzasadnieniem przeniesienia własności węglowodorów przez Stronę posiadającą prawo użytkowania górniczego na pozostałe Strony będzie fakt, iż partycypują one w kosztach projektów proporcjonalnie do Udziału. Ostatecznie, przeniesienie własności węglowodorów nie jest dokonywane kosztem majątku Strony posiadającej prawo użytkowania górniczego (w sensie ekonomicznym przysługuje jej wyłącznie prawo do ich części odpowiadającej udziałowi w Projekcie) i nie wiąże się z rekompensatą w formie wynagrodzenia.