Wartość wpisowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość wpisowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość wpisowego wnoszonego przy obejmowniu udziałów w spółdzielni stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia czy też dopiero z chwilą zbycia tych udziałów?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 6 marca 2006 r. (data wpływu 13 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wartości wnoszonego wpisowego przy obejmowaniu udziałów w spółdzielni stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidłowe (...)