Wartość eksportu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość eksportu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość sprzedaży eksportowej wynikającej z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący wartości sprzedaży eksportowej wykazywanych w deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług. Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość sprzedaży eksportowej wynikającej z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD? Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w deklaracji VAT-7 winno się wykazywać wartość sprzedaży eksportowej wynikającą z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. UZASADNIENIE Do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący dotyczący wartości sprzedaży eksportowej wykazywanych w deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług. W przedmiotowym wniosku Strona wyjaśnia, że jest spółką zajmującą się sprzedażą hurtową obuwia. Strona eksportuje sporadycznie towary do Rosji i Mongolii. W miesiącu kwietniu Strona wyeksportowała towary do Rosji i pismem z dnia 29.05.2006r. Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku, gdy nie ma jeszcze ogłoszonego kursu średniego waluty obcej na dany dzień, prawidłowe będzie zastosowanie ostatniego ogłoszonego kursu średniego waluty obcej?

Fragment:

(...) Spółka jest podmiotem współpracującym z licznymi kontrahentami nie posiadającymi siedziby na terytorium Polski. Spółka często wystawia faktury zawierające kwoty wyrażone w walucie obcej. Faktury , co do zasady, są generowane przez system automatycznie wraz z dokumentami WZ w momencie wydania towaru z magazynu. Wydając towar przed godziną 12.00 danego dnia nie ma jeszcze ogłoszonego przez NBP średniego kursu walut obcych na dany dzień. półka pyta, czy w przypadku, gdy nie ma jeszcze ogłoszonego kursu średniego waluty obcej na dany dzień, prawidłowe będzie zastosowanie ostatniego ogłoszonego kursu średniego waluty obcej? Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wyjaśnia:Stanowisko Spółki zasługuje na aprobatę.Od 1 maja 2004r. obowiązuje zasada przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej (...)