Wartość eksportu | Interpretacje podatkowe

Wartość eksportu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość eksportu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość sprzedaży eksportowej wynikającej z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący wartości sprzedaży eksportowej wykazywanych w deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług. Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość sprzedaży eksportowej wynikającej z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD? Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w deklaracji VAT-7 winno się wykazywać wartość sprzedaży eksportowej wynikającą z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. UZASADNIENIE Do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący dotyczący wartości sprzedaży eksportowej wykazywanych w deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług. W przedmiotowym wniosku Strona wyjaśnia, że jest spółką zajmującą się sprzedażą hurtową obuwia. Strona eksportuje sporadycznie towary do Rosji i Mongolii. W miesiącu kwietniu Strona wyeksportowała towary do Rosji i pismem z dnia 29.05.2006r. Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku, gdy nie ma jeszcze ogłoszonego kursu średniego waluty obcej na dany dzień, prawidłowe będzie zastosowanie ostatniego ogłoszonego kursu średniego waluty obcej?
Fragment:
(...) Spółka jest podmiotem współpracującym z licznymi kontrahentami nie posiadającymi siedziby na terytorium Polski. Spółka często wystawia faktury zawierające kwoty wyrażone w walucie obcej. Faktury , co do zasady, są generowane przez system automatycznie wraz z dokumentami WZ w momencie wydania towaru z magazynu. Wydając towar przed godziną 12.00 danego dnia nie ma jeszcze ogłoszonego przez NBP średniego kursu walut obcych na dany dzień. półka pyta, czy w przypadku, gdy nie ma jeszcze ogłoszonego kursu średniego waluty obcej na dany dzień, prawidłowe będzie zastosowanie ostatniego ogłoszonego kursu średniego waluty obcej? Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wyjaśnia:Stanowisko Spółki zasługuje na aprobatę.Od 1 maja 2004r. obowiązuje zasada przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.