Wartość czysta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość czysta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wpłaty dokonane przez pracowników "P" na rzecz osieroconego dziecka, gdzie datki od poszczególnych osób nie przekroczyły kwoty 4.902 zł. podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ?

Fragment:

(...) W nawiązaniu do pisma z dnia 27.10.2004 r., dotyczącego zapytania w sprawie podatku od spadków i darowizn Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 wyżej cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4.902 zł., jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw (...)