Warsztaty szkolne | Interpretacje podatkowe

Warsztaty szkolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warsztaty szkolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie, że działalność świadczona przez Warsztaty Szkolne w zakresie usług wykonywanych na Stacji Kontroli Pojazdów oraz innych drobnych napraw samochodowych w ramach praktycznej nauki zawodu, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy
Fragment:
W skład Zespołu wchodzą Warsztaty Szkolne, które stanowią jego integralną część, zgodnie z § 32 pkt 1 Statutu Szkoły. Na Warsztatach Szkolnych realizowany jest proces dydaktyczny i wychowawczy. Warsztaty Szkolne realizują praktyczną naukę zawodu w oparciu o własną bazę maszynową. Młodzież pod nadzorem nauczycieli, zdobywa wiedzę praktyczną wykonując drobne naprawy samochodowe z powierzonych części, jak również uczestniczy w procesach diagnostycznych realizowanych przez Stację Kontroli Pojazdów pod kierunkiem nauczycieli posiadających uprawnienia diagnostów. Zajęcia prowadzone na warsztatach szkolnych mają na celu opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność, gospodarczej jak i podmiotów gospodarczych na Warsztatach Szkolnych mają charakter sporadyczny. Dochód wypracowany przez Warsztaty Szkolne przekazywany jest do budżetu Miasta .... Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą kwestii uznania czy działalność świadczona przez Warsztaty Szkolne w zakresie usług na Stacji Kontroli Pojazdów oraz innych drobnych napraw samochodowych w ramach praktycznej nauki zawodu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.
2017
28
lip

Istota:
Czy w przypadku świadczenia odpłatnych usług przez warsztaty szkolne, szkoła korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do obiektów zajmowanych przez te warsztaty?
Fragment:
Nr 67, poz. 329 ze zm.), który stanowi: „praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, pomocniczych pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych". Praktyczna nauka zawodu (mechanik pojazdów samochodowych), która odbywa się w warsztatach szkolnych (gospodarstwo pomocnicze szkoły), w świetle art. 64 ust. 1 pkt 5 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) jest częścią działalności oświatowej szkoły. Świadczenie częściowo odpłatnych usług przez warsztaty szkolne w postaci napraw pojazdów samochodowych osób trzecich nie zmienia faktu, iż nieruchomości szkolne zajęte na warsztaty wykorzystywane są w celu kształcenia zawodowego uczniów i praktycznej nauki zawodu. Działalność warsztatów szklonych w tym zakresie jest działalnością oświatową. Nieruchomości szkolne będące w zarządzie Wnioskodawcy a użytkowane przez warsztaty szkolne podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.