Warsztat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warsztat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Fragment:

Należy wskazać, iż szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności: prawa i obowiązki uczestnika warsztatu; sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi; organizację pracy i zajęć; sposób dowozu uczestników do warsztatu; obowiązki kierownika warsztatu w zakresie: zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć, planowania: rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników. W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia).

2018
25
lip

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przedmiotów powstałych podczas prowadzenia rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowe

Fragment:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „ warsztatami ” (art. 10 pkt 1). Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty (art. 10b ust. 1). Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Powołane wyżej przepisy art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy o VAT, zawierają podstawowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Z przepisów tych wynika przede wszystkim, że opodatkowaniu podlegają dostawa towarów oraz świadczenie usług realizowane na terytorium kraju.

2018
2
cze

Istota:

Zwolnienia od podatku opłat za udział w warsztatach.

Fragment:

Opłata pokrywa jedynie niewielką część kosztów organizacji Warsztatów 1. Warsztaty nr 2 Warsztaty nr 2 to interdyscyplinarny projekt artystyczny realizujący swoje cele m.in. poprzez warsztaty twórcze (dalej:) skierowane do dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych (również ze środowisk defaworyzowanych) spędzających wakacje zimowe w mieście. Zaproszeni artyści prowadzą warsztaty wspomagające nie tylko rozwój artystyczny uczestników, ale także zachęcają do wspólnego działania w grupie. Cel warsztatów to umożliwienie dzieciom i młodzieży działania w obszarze sztuki w charakterze twórcy, uczestnika i odbiorcy, wykorzystanie zabawy twórczej jako źródła radości i nowych doświadczeń, umożliwienie uczestnikom poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także stworzenie warunków do twórczego eksperymentowania. Warsztaty prowadzą artyści zaproszeni do projektu, a uczestnicy realizują swoje koncepcje w oparciu o zadaną przez artystę tematykę warsztatów (inną dla każdego warsztatu) używając różnych środków wyrazu (malarstwo, kolaż, formy przestrzenne, asamblaże, działania efemeryczne). Warsztaty 2 odbywają się w siedzibie odbiorcy usługi, np. w domach kultury czy szkołach. Warsztaty 2 kierowane są do grup zorganizowanych.

2018
16
lut

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży za symboliczną kwotę przedmiotów wytworzonych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników Świetlic Terapeutycznych

Fragment:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „ warsztatami ” (art. 10 pkt 1). Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty (art. 10b ust. 1.) Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Natomiast odnośnie do przedmiotów wytwarzanych w ramach terapii zajęciowej w Środowiskowych Domach Samopomocy, Świetlicach terapeutycznych oraz Domach Pomocy Społecznej należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U 2017, poz. 1769), domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, m.in. organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia (art. 57 ust. 1 pkt 1).

2018
26
sty

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „(...)”.

Fragment:

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem przez Stowarzyszenie poniżej wymienionych towarów i usług: zakup biletów wstępu do Muzeum, na którego terenie odbędą się warsztaty, dla uczestników warsztatów (8% stawka VAT), zakup usługi przeprowadzenia warsztatów (instruktaż, materiał, narzędzia, wyposażenie) przez Muzeum (23% stawka VAT), zakup posiłków w formie cateringu dla uczestników warsztatów u lokalnego dostawcy (zupa z wkładką, pieczywem, napoje – 5%, 23% stawki VAT) w związku z realizacją przez Stowarzyszenie projektu pt. „ Warsztaty rękodzielnicze (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie wyrażonym w piśmie z dnia 28 grudnia 2017 r.), Stowarzyszeniu, jako podmiotowi nie będącemu podatnikiem podatku VAT, nie figurującemu w rejestrze podatników VAT nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z nabyciem przez Stowarzyszenie poniżej wymienionych towarów i usług, które nie będą służyć Stowarzyszeniu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług: biletów wstępu do muzeum, na którego terenie odbędą się warsztaty, dla uczestników warsztatów (8% stawka VAT), usługi przeprowadzenia warsztatów (instruktaż, materiał, narzędzia, wyposażenie) przez muzeum (23% stawka VAT), posiłków w formie cateringu dla uczestników warsztatów (...)

2017
6
gru

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży produktów wytwarzanych przez uczestników WTZ

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, iż szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności: prawa i obowiązki uczestnika warsztatu; sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi; organizację pracy i zajęć; sposób dowozu uczestników do warsztatu; obowiązki kierownika warsztatu w zakresie: zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć, planowania: rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników. W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia).

2017
5
wrz

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży produktów wytwarzanych przez uczestników WTZ

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, iż szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności: prawa i obowiązki uczestnika warsztatu; sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi; organizację pracy i zajęć; sposób dowozu uczestników do warsztatu; obowiązki kierownika warsztatu w zakresie: zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć, planowania: rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników. W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia).

2017
24
sie

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przedmiotów powstałych podczas prowadzenia rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Fragment:

Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2017
26
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapeutycznych oraz zwolnienia od podatku sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapeutycznych.

Fragment:

Wskazane powyżej zadnia i cele WTZ służące rehabilitacji społecznej zawodowej osób niepełnosprawnych są realizowane m.in. poprzez uczestniczenie osób niepełnosprawnych w zajęciach poszczególnych pracowni prowadzonych w ramach/w formie warsztatów, tj. Pracowni (...). Na Warsztatach – w ramach terapii zajęciowej prowadzonej dla uczestników w poszczególnych pracowniach – powstają m.in. obrazy, stroiki, ozdoby świąteczne, okolicznościowe kartki. Wytworzone przez uczestników Warsztatów przedmioty są następnie sprzedawane na aukcjach, kiermaszach i festynach. Środki ze sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez osoby niepełnosprawne pobierane są w gotówce, przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy i w dalszej kolejności, w ramach wewnętrznych rozliczeń, przekazywane na rzecz Ośrodka. Środki finansowe ze wskazanej sprzedaży wydatkowane są na integrację społeczną niepełnosprawnych uczestników zajęć terapeutycznych (Warsztatów). Dodatkowo Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. A zatem, zgodnie ze wskazanym przepisem Rozporządzenia w sprawie WTZ dotyczącego działalności Warsztatów, sprzedaż przedmiotów powstałych w ramach prowadzonej terapii dla osób niepełnosprawnych ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków na prowadzenie działalności statutowej WTZ polegającej na rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej uczestników Warsztatów.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług organizacji warsztatów kulinarnychotwartych oraz warsztatów kulinarnych zamkniętych

Fragment:

Sprzedaż biletów na Warsztaty otwarte jest prowadzona bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub poprzez pośredników tj. organizacje turystyczne lub inne firmy zajmujące się dystrybucją biletów wstępu na różnego rodzaju wydarzenia artystyczne/kulturalne. prowadzenie zajęć integracyjnych dla grup zorganizowanych (dalej: Warsztaty zamknięte). Odbiorcami takich warsztatów są firmy/spółki, które w ramach Warsztatów zamkniętych organizują dla swoich pracowników przede wszystkim zajęcia integracyjne mające na celu poprawę lub podtrzymanie dobrych relacji w zespole. Warsztaty te mają charakter zamknięty, nie są dostępne w ogólnodostępnej ofercie Wnioskodawcy i są przygotowywane pod konkretne zamówienie. Wstęp na Warsztaty zamknięte mają tylko osoby upoważnione przez zleceniodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (we wniosku przedstawione jako nr 2-4): Czy miejscem świadczenia usług w przypadku sprzedaży biletów na Warsztaty otwarte jest miejsce wykonywania warsztatów, czyli Polska? Czy miejscem świadczenia usług w przypadku sprzedaży biletów na Warsztaty otwarte przez pośredników jest miejsce wykonywania warsztatów, czyli Polska? Czy miejscem świadczenia usług w przypadku prowadzenia Warsztatów zamkniętych jest miejsce siedziby usługobiorcy? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. W przypadku prowadzenia Warsztatów otwartych miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie warsztaty są faktycznie wykonywane. Zgodnie z art. 28c ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28f ust. 1, 2i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.