Warsztat | Interpretacje podatkowe

Warsztat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warsztat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapeutycznych oraz zwolnienia od podatku sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapeutycznych.
Fragment:
Wskazane powyżej zadnia i cele WTZ służące rehabilitacji społecznej zawodowej osób niepełnosprawnych są realizowane m.in. poprzez uczestniczenie osób niepełnosprawnych w zajęciach poszczególnych pracowni prowadzonych w ramach/w formie warsztatów, tj. Pracowni (...). Na Warsztatach – w ramach terapii zajęciowej prowadzonej dla uczestników w poszczególnych pracowniach – powstają m.in. obrazy, stroiki, ozdoby świąteczne, okolicznościowe kartki. Wytworzone przez uczestników Warsztatów przedmioty są następnie sprzedawane na aukcjach, kiermaszach i festynach. Środki ze sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez osoby niepełnosprawne pobierane są w gotówce, przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy i w dalszej kolejności, w ramach wewnętrznych rozliczeń, przekazywane na rzecz Ośrodka. Środki finansowe ze wskazanej sprzedaży wydatkowane są na integrację społeczną niepełnosprawnych uczestników zajęć terapeutycznych (Warsztatów). Dodatkowo Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. A zatem, zgodnie ze wskazanym przepisem Rozporządzenia w sprawie WTZ dotyczącego działalności Warsztatów, sprzedaż przedmiotów powstałych w ramach prowadzonej terapii dla osób niepełnosprawnych ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków na prowadzenie działalności statutowej WTZ polegającej na rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej uczestników Warsztatów.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług organizacji warsztatów kulinarnychotwartych oraz warsztatów kulinarnych zamkniętych
Fragment:
Sprzedaż biletów na Warsztaty otwarte jest prowadzona bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub poprzez pośredników tj. organizacje turystyczne lub inne firmy zajmujące się dystrybucją biletów wstępu na różnego rodzaju wydarzenia artystyczne/kulturalne. prowadzenie zajęć integracyjnych dla grup zorganizowanych (dalej: Warsztaty zamknięte). Odbiorcami takich warsztatów są firmy/spółki, które w ramach Warsztatów zamkniętych organizują dla swoich pracowników przede wszystkim zajęcia integracyjne mające na celu poprawę lub podtrzymanie dobrych relacji w zespole. Warsztaty te mają charakter zamknięty, nie są dostępne w ogólnodostępnej ofercie Wnioskodawcy i są przygotowywane pod konkretne zamówienie. Wstęp na Warsztaty zamknięte mają tylko osoby upoważnione przez zleceniodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (we wniosku przedstawione jako nr 2-4): Czy miejscem świadczenia usług w przypadku sprzedaży biletów na Warsztaty otwarte jest miejsce wykonywania warsztatów, czyli Polska? Czy miejscem świadczenia usług w przypadku sprzedaży biletów na Warsztaty otwarte przez pośredników jest miejsce wykonywania warsztatów, czyli Polska? Czy miejscem świadczenia usług w przypadku prowadzenia Warsztatów zamkniętych jest miejsce siedziby usługobiorcy? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. W przypadku prowadzenia Warsztatów otwartych miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie warsztaty są faktycznie wykonywane. Zgodnie z art. 28c ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28f ust. 1, 2i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy usług organizowania i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych.
Fragment:
(...) warsztatów edukacyjnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy usług organizowania i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest (...) (dalej Stowarzyszenie). Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym powołującym, osiągnięte zyski z działalności są przekazywane na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli reasumując, Spółka jest spółką non-profit. Jedną jej z działalności jest organizowanie i przeprowadzanie warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania wczesnoszkolnego. Prowadzone warsztaty mają na celu przeniesienie dzieci w czasy historyczne, gdzie mogą zapoznać się z rzemiosłem obróbki lnu i realistycznie uczestniczyć w kolejnych etapach związanych z tym surowcem. Rozpoczynając swoją podróż w czasie od zasiewu po zbiór lnu, następnie przechodząc do czynności suszenia, paździerzowania, wyczesywania, przędzenia, tkania.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych.
Fragment:
Przychody M. osiągane z odpłatnego świadczenia usług, takich jak lekcje muzealne czy warsztaty nie są w stanie zrównoważyć poniesionych kosztów na te usługi, dopiero połączenie osiągniętych przychodów z przychodami z dotacji jest w stanie zapewnić odpowiednie finansowanie prowadzonych zajęć, jak również pozwala na utrzymanie bazy Instytucji i prowadzenie działalności statutowej. W ramach działalności edukacyjnej Instytucja prowadzi odpłatne lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Ww. lekcje oraz warsztaty odbywają się na sali ekspozycyjnej lub na sali dydaktycznej Parku ... w zależności od tematu zajęć i charakteru czy są to lekcje, czy warsztaty. Udział w lekcjach jak i w warsztatach nie jest związany ze zwiedzaniem całego obiektu, tylko zawęża się do przebywania w jednym pomieszczeniu, zależy od tematu zajęć. Przebiega to w następujący sposób. Grupa wchodzi na lekcję związaną z życiem i twórczością M... na jedną z sal, na której pokazywane są starodruki, omawiane życie, praca naukowa oraz pokazane są kopie instrumentów astronomicznych na jakich pracował K... Lekcja trwa ok. 45 minut. Natomiast warsztaty odbywają się w Parku ... lub w obiekcie szpitala ... gdzie mieści się dział historii medycyny, w zależności od tematu prowadzony jest wykład na sali dydaktycznej posiłkując się planszami, rekwizytami czy za pomocą prezentacji multimedialnej, które kończą się zajęciami manualnymi, takimi jak: malowanie portretu M..., wykonanie zegara słonecznego itp.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizowania zajęć edukacji i kultury w formie warsztatów.
Fragment:
W planach merytorycznych instytucji wyszczególnić można następujące projekty edukacyjne w formie warsztatów: Warsztaty, które mają za zadanie rozwijać wyobraźnię dzieci i dorosłych, edukować, skłaniać do kreatywnego myślenia, propagować ciekawe formy spędzania wolnego czasu, poprzez zabawę ze sztuką. Zajęcia kierowane do osób indywidualnych i grup zorganizowanych, rodziców z dziećmi także dla niepełnosprawnych. Wnioskodawca proponuje zajęcia integracyjne rozwijające kreatywność, oparte na polisensorycznej metodzie poznawania, przekazujące wzorce aktywnego i skutecznego stymulowania rozwoju poprzez ćwiczenia teatralne, ruchowe wykorzystujące rytmikę, taniec (folklor polski i zagraniczny, hip-hop, jazz itp.). Popularyzując kulturę w formie warsztatów wykorzystujemy elementy: tradycji, folkloru polskiego i innych kultur, tematy świąteczne i okazjonalne – (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki, Halloween itp.); podróżnicze – pozwalające zdobyć i rozwinąć wiedzę na temat odległych cywilizacji i kultur, aktywizujące, stymulujących do artystycznej wypowiedzi; muzyczne z wielością gatunków i plastyczne (projektowanie, grafika, technika, malarstwo, rzeźba, dizajn, fotografia, grafika komputerowa i wiele innych). Warsztaty z obszaru tańca, w którym instytucja specjalizuje się od lat, dotyczą np. rytmiki najmłodszych, baletu klasycznego, folkloru, kultury obcych jak irlandzkiej czy kultury tanga w programie „ ... ”.
2016
8
lip

Istota:
Programy i warsztaty prowadzone przez Wnioskodawcę dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
Fragment:
Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest odpłatne świadczenie usług polegających na prowadzeniu programów i warsztatów profilaktycznych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Programy i warsztaty prowadzone są w zakresie profilaktyki uzależnień, nauki radzenia sobie z uczuciami, profilaktyki przemocy, profilaktyki myśli samobójczych dziewcząt, profilaktyki ciąż nastolatek, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Wskazana działalność wykonywana jest przez Wnioskodawcę posiadającego dyplom magistra psychologii oraz osoby działające w imieniu Wnioskodawcy posiadające dyplomy magistra psychologii lub pedagogiki. Programy i warsztaty prowadzone są, co do zasady, w składach osobowych obejmujących co najmniej jednego psychologa, wszelkie osoby prowadzące programy i warsztaty odbyły szkolenia i posiadają certyfikaty kwalifikujące do prowadzenia specjalistycznych programów profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego i środowiskowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z powyższym Wnioskodawcę obejmować będzie zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług <dalej; ustawa o VAT>... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT będzie miało zastosowanie do wykonywanej przez Wnioskodawcę oraz osoby działające w jego imieniu, działalności w zakresie opieki zdrowotnej.
2014
16
lis

Istota:
Stawka podatku dla usługi warsztatów psychospołeczno-edukacyjnych – brak zwolnienia
Fragment:
Przedmiotowe warsztaty obejmowały: zajęcia integracyjne, warsztat rozwoju osobistego, komunikację społeczną, poradnictwo zawodowe. W ramach usługi Fundacja zobowiązana była m.in. do: zapewnienia materiałów dydaktycznych dla uczestników, przeprowadzenia badań ankietowych wstępnych i na zakończenie działań, zapewnienia poczęstunku oraz obiadu w trakcie trwania zajęć, zapewnienia uczestnikom biletów na dojazd na zajęcia i powrót z zajęć komunikacją miejską, zapewnienia odzieży i obuwia uczestnikom warsztatów (do modułu autoprezentacji), organizacji zajęć praktycznych w formie wyjazdów związanych z poszczególnymi zagadnieniami warsztatów, przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji projektu. Za opisaną usługę Fundacja wystawiła, zgodnie z umową, fakturę VAT w kwocie netto + 23% podatku należnego VAT. Zamawiający dokonał zapłaty w kwocie brutto na rzecz Wykonawcy. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt, czy usługę przeprowadzenia przedmiotowych warsztatów można zaliczyć do usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, biorąc pod uwagę charakter warsztatów oraz że – jak wskazała Fundacja – uczestniczyła w nich niepełnoletnia młodzież.
2014
21
mar

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy objąć usługę wstępu na warsztaty artystyczne organizowane przez Teatr prowadzone pod kierunkiem instruktora, zgodnie z opisaną powyżej sytuacją?
Fragment:
Jako jedno z zadań statutowych Teatr zamierza organizować warsztaty artystyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w cyklach, których częstotliwość jest trudna do ustalania, jako zależna od szeregu czynników: opracowania scenariusza warsztatów, pozyskania prowadzących warsztaty, zainteresowania określonym tematem warsztatów. Każdy cykl warsztatów w zasadzie różniłby się tematycznie, jak i czasem trwania. Choć nie można wykluczyć, że określony cykl byłby powtórzony, gdyby jego przekaz był dobrze odbierany. Teatr nie przewiduje systematyczności w prowadzeniu tych warsztatów i niewątpliwie nie będzie to działalność ukierunkowana na zysk co do zasady. Każdy z warsztatów w danym cyklu będzie miał nieco inny charakter, z ułożonym własnym artystycznym programem autorskim, opartym na indywidualnym opracowanym scenariuszu zajęć. Pod kierunkiem prowadzącego uczestnicy warsztatu będą tworzyć własne kreacje artystyczne, w różnych rolach: aktora, reżysera, scenografa itp. Warsztaty nie będą miały charakteru przedstawień lub innych wydarzeń, w których uczestnicy są biernymi odbiorcami cudzej twórczości. Wstęp na warsztaty prowadzone pod kierunkiem prowadzącego, na których uczestnicy będą tworzyć własne dzieła artystyczne, jako kreacje dla określonej roli, nie będzie uprawniać korzystającego do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, jak to ma miejsce m.in. w przypadku kupienia biletu do kina, lecz obejmuje przede wszystkim prawo do czynnego uczestnictwa w warsztatach.
2014
20
lut

Istota:
Sprzedaż produktów wytwarzanych w ramach warsztatów stanowi odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Fragment:
Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 5870). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2013
22
sie

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy objąć usługę wstępu na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży?
Fragment:
Zainteresowany zorganizuje cykl warsztatów artystycznych (twórcze zabawy z muzyką i sztukami pięknymi) dla dzieci i młodzieży. Każdy z warsztatów w cyklu będzie miał nieco inny charakter. Pod kierunkiem instruktora dzieci będą tworzyć własne dzieła sztuki (malarskie, graficzne, fotograficzne), konstruować wynalazki i instrumenty muzyczne własnego pomysłu. Warsztaty nie będą miały charakteru przedstawień lub innych wydarzeń, w których dzieci są biernymi odbiorcami cudzej twórczości. Będą to zajęcia, w których dzieci wezmą aktywny udział. Wstęp na warsztaty będzie płatny. Opłata za wstęp tylko częściowo pokryje koszty ich organizacji. Dla przedmiotowej usługi wstępu na organizowane przez Wnioskodawcę warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży przyjęto klasyfikację statystyczną „ 90.04.10.0 – Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych ” zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Usługa wstępu na organizowane przez niego warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży jest usługą kulturalną świadczoną przez podmiot wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ponieważ C. jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta.
2013
11
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Warsztat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.