Wały przeciwpowodziowe | Interpretacje podatkowe

Wały przeciwpowodziowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wały przeciwpowodziowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Decyzje zezwalające na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.
Fragment:
(...) mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej ”. Pytanie podatnika: Dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dla której organem podatkowym jest Prezydent i brzmi ono: Do jakiego wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, wyszczególnionych w załączniku do w.w. ustawy, powinny zostać zakwalifikowane decyzje wydawane na wniosek przez Marszałka Województwa Łódzkiego, które „ zezwalają na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej ”. Stanowisko podatnika wynikające z pisma z dnia 09.05 2007 r. „ Zwolnienia od niektórych zakazów wprowadzonych w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, określonych w art. 85 ust. 1 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ) wydaje Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 85 ust. 3 w/w ustawy w (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik na zlecenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej wykonuje działania polegające na: konserwacji rowów melioracyjnych, domeliorowaniu, odmulaniu studzienek drenarskich, wykonywaniu przepustów na rowach melioracyjnych jako przejazdy dla rolników - zakwalifikowane przez GUS do PKWiU 45.24.12-00.00 oraz prace drenażowe (drenowanie, naprawa drenażu dla prawidłowej gospodarki rolnej) zakwalifikowane do grupowania PKWiU 45.11.21-00.20. Zdaniem Podatnika usługi te powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1, art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.03.2005r. wniosku w sprawie stawki podatku od towarów i usług na usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 45.24.12-00.00 oraz PKWiU 45.11.21-00.20. Ocena prawna Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Podatnik świadczy usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 45.24.12-00.00 - „Roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów" oraz PKWiU 45.11.21-00.20 „Roboty drenażowe". W myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), usługi wymienione w klasyfikacjach (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi budowlane polegające na budowie wału przeciwpowodziowego na mierzei jeziora Kopań (brzeg morski)?
Fragment:
(...) Jak wynika ze złożonego zapytania Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje roboty budowlane polegające na budowie wału przeciwpowodziowego na mierzei jeziora Kopań (brzeg morski). Umowa na w/w usługę została zawarta z Urzędem Morskim. Podatnik zamierza opodatkować ją stawką podatku VAT w wysokości 0%, zgodnie z art.83 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535). Naczelnik Urzędu Skarbowego pismem z dnia 20.11.2004r. zwrócił się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Urzędzie Statystycznym z prośbą o wydanie opinii interpretacyjnej w sprawie robót polegających na budowie wału przeciwpowodziowego na mierzei jeziora Kopań (brzeg morski). Ośrodek wyraził opinię, iż w/w roboty budowlane mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 45.24.12-00.00 “Roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów” W ocenie organu podatkowego w/w (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.