Wada towaru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wada towaru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udzielonymi gwarancjami tj. wydatki związane z zakupem różnorodnego sprzętu informatycznego, urządzeń, elementów stanowiących tzw. „rezerwę serwisową".

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 grudnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 17 grudnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udzielonymi gwarancjami – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2010r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
mar

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego używaną odzieżą. Czy zakup odzieży, która po sortowaniu okazuje się uszkodzona jest kosztem uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu uszkodzonego towaru jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 23 grudnia 2005 roku podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego odzieżą używaną. Działalność ta opodatkowana jest w formie zasad ogólnych. Po (...)

2011
1
mar

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego używaną odzieżą. Czy wydatki przeznaczone na utylizację uszkodzonej odzieży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na utylizację odpadów jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 23 grudnia 2005 roku podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego odzieżą używaną. Działalność ta opodatkowana jest w formie zasad (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu pokrycie przez sprzedawcę kosztów związanych z reklamacją i zwrotem wadliwego towaru, na które składają się koszty dojazdu do klienta, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe do wymiany towarów, koszty magazynowania, korespondencji itp. w wysokości 25 % ceny zakupu?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika (data otrzymania pisma 14.06.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia, jn.: W piśmie z dnia 14.06.2004r. Podatnik przedstawił stan faktyczny W umowie z odbiorcą niemieckim dokonano zapisu o treści: Jeżeli przedsiębiorstwo Odbiorca niemiecki zwróci sprzedawcy wadliwy towar, który uprzednio sprzedał klientowi, wówczas, oprócz zwrotu ceny sprzedaży sprzedawca musi zapłacić dodatkowo również część kosztów pośrednika w wysokości 25 % ceny zakupu. Podatnik zwrócił się z następującym zapytaniem w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych: Czy tego rodzaju partycypacja stanowi koszt uzyskania przychodu? Uważamy, że ze względu na związek z prowadzoną działalnością w świetle ustawy o podatku dochodowym stanowi (...)