Wada towaru | Interpretacje podatkowe

Wada towaru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wada towaru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udzielonymi gwarancjami tj. wydatki związane z zakupem różnorodnego sprzętu informatycznego, urządzeń, elementów stanowiących tzw. „rezerwę serwisową".
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 grudnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 17 grudnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udzielonymi gwarancjami – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2010r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)
2011
1
paź

Istota:
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego używaną odzieżą. Czy zakup odzieży, która po sortowaniu okazuje się uszkodzona jest kosztem uzyskania przychodu ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu uszkodzonego towaru jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 23 grudnia 2005 roku podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego odzieżą używaną. Działalność ta opodatkowana jest w formie zasad ogólnych. Po (...)
2011
1
mar

Istota:
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego używaną odzieżą. Czy wydatki przeznaczone na utylizację uszkodzonej odzieży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na utylizację odpadów jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 23 grudnia 2005 roku podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego odzieżą używaną. Działalność ta opodatkowana jest w formie zasad (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy stanowi koszt uzyskania przychodu pokrycie przez sprzedawcę kosztów związanych z reklamacją i zwrotem wadliwego towaru, na które składają się koszty dojazdu do klienta, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe do wymiany towarów, koszty magazynowania, korespondencji itp. w wysokości 25 % ceny zakupu?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika (data otrzymania pisma 14.06.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia, jn.: W piśmie z dnia 14.06.2004r. Podatnik przedstawił stan faktyczny W umowie z odbiorcą niemieckim dokonano zapisu o treści: Jeżeli przedsiębiorstwo Odbiorca niemiecki zwróci sprzedawcy wadliwy towar, który uprzednio sprzedał klientowi, wówczas, oprócz zwrotu ceny sprzedaży sprzedawca musi zapłacić dodatkowo również część kosztów pośrednika w wysokości 25 % ceny zakupu. Podatnik zwrócił się z następującym zapytaniem w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych: Czy tego rodzaju partycypacja stanowi koszt uzyskania przychodu? Uważamy, że ze względu na związek z prowadzoną działalnością w świetle ustawy o podatku dochodowym stanowi (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wada towaru
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.