Użytkownicy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użytkownicy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy do opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należy doliczyć 22% podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany: - Uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 07.02.2005r. odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za wieczyste użytkowanie za 2005r. jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 07.02.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek z prośbą o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Urząd na podstawie zawartych umów na wieczyste użytkowanie nieruchomości pobiera roczne opłaty, które od dnia 1 maja 2004r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pytanie Strony brzmi, czy Gmina może doliczyć 22% podatku VAT do wnoszonych w 2005r. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu... Zgodnie z (...)