Użytki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użytki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż przez Gminę niezabudowanych działek gruntu Nr 74/5 i Nr 74/9 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Fragment:

(...) oraz przeznaczone pod zabudowę. Oznacza to, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych drugich, jedynie te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem transakcji są działki Nr 74/5 i 74/9, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako grunty orne, użytki kopalne, nieużytki. Przedmiotowe działki leżą na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Środa Śląska przeznaczenie tych działek jest następujące: działka Nr 74/5- tereny powierzchniowej eksploatacji kopaliny działka Nr 74/9 – to tereny wskazane do zalesienia Z opisu stanu faktycznego wynika zatem, iż przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki gruntu, niebędące gruntami budowlanymi ani (...)