Uzupełnienie decyzji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uzupełnienie decyzji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Ordynacja podatkowa w zakresie złożenia odwołania od decyzji.

Fragment:

(...) stało się ostateczne. Należy zauważyć, że w przypadku decyzji, do której strona wystąpiła z wnioskiem na podstawie art. 213 § 1 o.p., złożenie odwołania od ww. decyzji przed otrzymaniem decyzji uzupełniającej wydanej na podstawie art. 213 § 4 o.p. lub przed otrzymaniem ostatecznego postanowienia odmawiającego uzupełnienia, wydanego na podstawie art. 213 § 5 o.p., byłoby odwołaniem przedwczesnym. Wobec braku w dniu wniesienia odwołania rozstrzygnięcia wniosku o uzupełnienie decyzji. tj. doręczenia decyzji uzupełniające lub ostatecznego postanowienia odmawiającego uzupełnienia nie rozpoczął biegu termin na złożenie od tej decyzji odwołania. Zatem zasadne w takiej sytuacji jest stwierdzenie niedopuszczalności odwołania wniesionego od pierwotnej decyzji, której dotyczył wniosek o uzupełnienie. W sytuacji, gdy odwołanie jest niedopuszczalne organ odwoławczy zobowiązany jest zgodnie z przepisem art. 228 § 1 pkt 1 o.p. stwierdzić w formie (...)