Uzupełnienie | Interpretacje podatkowe

Uzupełnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uzupełnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik ma prawo do pomniejszania podatku od przychodów z najmu lokali użytkowych, będących jego własnością, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 20.02.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu - 22.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczania od podatku składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Dnia 22.02.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo Pani z zapytaniem czy przysługuje jej prawo do pomniejszania podatku od przychodów z najmu lokali użytkowych, będących jej własnością, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz czy odliczania z tego tytułu może dokonywać na bieżąco (miesięcznie). Z przedstawionego (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik zwraca się z pytaniem, czy ma obowiązek deklarowania i odprowadzenia należnego podatku VAT od dopłat wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wniesionych po 1 maja 2004r.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dopłat do wkładów budowlanych i mieszkaniowych stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Spółdzielnia zrealizowała zakup na własność działek gruntów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o sfinansowaniu zakupu na własność gruntów pod nieruchomościami mieszkaniowymi z dopłat do wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wniesionych przez posiadaczy (członków i nie będących członkami) praw spółdzielczych związanych z tymi nieruchomościami. Sprzedający - Urząd Miasta Gdańska - wystawił z tytułu (...)
2011
1
kwi

Istota:
1.Czy od umowy o przeniesienie własności odrębnej lokalu mieszkalnego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu-gdy spółdzielcze prawo do lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r stosuje się przepis art. 146 ust. 1 pkt 3c, czy art. 153 ust. 2 ustawy o VAT.Naszym zdaniem do umowy o przeniesienie własności odrębnej lokalu mieszkalnego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinien znaleźć zastosowanie przepis art. 153 ust. 2 ustawy.2.Czy w przypadku uzupełnienia przez członka wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego z tytułu nabycia własności gruntu lub modernizacji budynku podlega ustawie o VAT, czy też znajduje tu zastosowanie art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy.Spółdzielnia nabyła własność gruntu od Urzędu Miasta zabudowanego budynkami wielorodzinnymi będącego dotychczas w wieczystym użytkowaniu. Koszt zakupu gruntu (netto + podatek VAT) wraz z pozostałymi kosztami związanymi z nabyciem prawa własności, a więc opłaty notariusza, wypisy aktów notarialnych, opłaty sądowe zostały zaewidencjonowane jako nakłady inwestycyjne stanowiące zwiększenie wartości gruntu i rozliczone z członkami jako uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. Prawa do tych lokali ustanowione były przed 01.05.2004r.Naszym zdaniem uzupełnienie tych wkładów nie podlega ustawie ponieważ prawo do lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r, a skoro nabycie tych gruntów dotyczy sprzedaży (uzupełnienie wkładu) nie objętej ustawą to podatek VAT naliczony przy zakupie ze stawką 22% należałoby uznać jako VAT nie do odliczenia.W uzupełnieniu wniosku wskazano następujące okoliczności. Spółdzielnia przeniosła aktem notarialnym na członka spółdzielni własność lokalu mieszkalnego. W akcie notarialnym notariusz napisał, że przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tym, że w okresie do 31.12.2007r do czynności tej stosuje się obniżoną do wysokości 0 stawkę podatku. Przeniesienie prawa własności dotyczyło spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a spółdzielcze prawo do tego lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r.Naszym zdaniem w takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 146 ust. 1 pkt 3c jak wpisano do aktu notarialnego lecz zgodnie z art. 153 ust. 2 w takim przypadku przepisów ustawy od podatku od towarów i usług nie stosuje się.
Fragment:
(...) prawa do lokalu mieszkalnego,- ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,- przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,- ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz- przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. W świetle powyższego uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w sytuacji, gdy prawa do tych lokali zostały ustanowione przed 1 maja 2004r. nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu PTU. Należy wskazać, iż według przedstawionego stanowiska przez podatnika stanu faktycznego w sprawie nie występuje żadna z w/w czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 13, pkt 10 ustawy o PTU obowiązek podatkowy w tytułu VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.