Uznanie administracyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uznanie administracyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Art. 1 § 2 p.u.s.a. wyznacza zakres kontroli sądu w każdej rozpoznawanej przez niego sprawie, specyfika decyzji wydawanych w ramach uznania administracyjnego powoduje, że stosowanie tego przepisu jest szczególnie silnie akcentowane w wydawanych przez sądy orzeczeniach. Sąd administracyjny, zgodnie z treścią ww. artykułu jest bowiem uprawniony wyłącznie do badania legalności decyzji, a tym samym do jego kompetencji nie należy badanie ani ich słuszności, ani też celowości. W praktyce oznacza to, że uznanie administracyjne, opierające się ze swej istoty właśnie na stosowaniu przez organy podatkowe zasad słuszności i celowości, nie może podlegać kontroli Sądu.

Fragment:

(...) zakres kontroli sądu w każdej rozpoznawanej przez niego sprawie, specyfika decyzji wydawanych w ramach uznania administracyjnego powoduje, że stosowanie tego przepisu jest szczególnie silnie akcentowane w wydawanych przez sądy orzeczeniach. Sąd administracyjny, zgodnie z treścią ww. artykułu jest bowiem uprawniony wyłącznie do badania legalności decyzji, a tym samym do jego kompetencji nie należy badanie ani ich słuszności, ani też celowości. W praktyce oznacza to, że uznanie administracyjne, opierające się ze swej istoty właśnie na stosowaniu przez organy podatkowe zasad słuszności i celowości, nie może podlegać kontroli Sądu. Zostało to silnie podkreślone także w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, w którym Sąd wyjaśnił, że kontrola legalności decyzji uznaniowych sprowadza się w istocie do oceny, czy organy podatkowe uwzględniły całokształt okoliczności faktycznych mających wskazywać na ważny interes podatnika lub ważny interes (...)