Uwierzytelnienie | Interpretacje podatkowe

Uwierzytelnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uwierzytelnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przesłane załączniki mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem osobiście przez podatnika czy też przez biuro podatkowe, poprzez umieszczenie na załącznikach podpisu podatnika lub podpisu i pieczątki biura podatkowego, któremu zlecono prowa­dzenie dokumentacji księgowej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16 maja 2007 r. /wpływ 17.05.2007 r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie ewidencji i iden­tyfikacji podatników stwierdza iż stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął Pani wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego na pod­stawie art. 14a § 1 cytowanej na wstępie ustawy - Ordynacja podatkowa /dalej u.O.p./. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dokonał oceny formalnej poprawno­ści wniosku i ustalił, że w sprawie, będącej przedmiotem zapytania nie toczy się po­stępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administra­cyjnym, stwierdzając tym samym brak (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.