Utrata przedmiotu umowy leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata przedmiotu umowy leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu spółka ma obowiązaek dokonania korekt w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów opłat ( miesięcznych rat czynszowych i opłaty wstępnej ) wynikających z umowy za okres jej obowiązywania

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Z 2005r Nr 8 poz 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku „YYY”sp. z o.o z sierpnia 2006r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych za okres obowiązywania umowy, po wypowiedzeniu umowy leasingu Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko zaprezentowane we wniosku - jest prawidłowe UZASADNIENIE Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny: W lipcu 2005r została zawarta umowa leasingu operacyjnego spełniająca warunki wymienione w art. 17 b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U z 2000r Nr 54 poz 654 ze zmianami ) tj. została zawarta na czas oznaczony ( 24 miesiące ), a suma ustalonych w niej opłat ( bez uwzględnienia podatku VAT ) była wyższa niż wartość początkowa. Przedmiotem umowy (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym raty leasingowe, płacone na rzecz leasingodawcy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, po kradzieży wózka widłowego będącego przedmiotem tejże umowy leasingu, stanowią koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) W dniu 13.10.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 19.12.2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik był leasingobiorcą wózka widłowego. W ramach upoważnienia wynikającego z zawartej umowy leasingu, Spółka wynajmowała leasingowany wózek osobie trzeciej. Wózek ten – w okresie korzystania z niego przez wspomnianą osobę trzecią oraz w okresie trwania umowy leasingu zawartej przez Wnioskującą – został skradziony. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy leasingu, również w przypadku kradzieży przedmiotu leasingu, Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz leasingodawcy opłat leasingowych, ustalonych w umowie za cały umówiony okres leasingu. Wnioskujący opłaty te obecnie uiszcza. Wskazano ponadto, iż zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umów leasingu, (...)