Utrata przedmiotu umowy leasingu | Interpretacje podatkowe

Utrata przedmiotu umowy leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata przedmiotu umowy leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu spółka ma obowiązaek dokonania korekt w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów opłat ( miesięcznych rat czynszowych i opłaty wstępnej ) wynikających z umowy za okres jej obowiązywania
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Z 2005r Nr 8 poz 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku „YYY”sp. z o.o z sierpnia 2006r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych za okres obowiązywania umowy, po wypowiedzeniu umowy leasingu Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko zaprezentowane we wniosku - jest prawidłowe UZASADNIENIE Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny: W lipcu 2005r została zawarta umowa leasingu operacyjnego spełniająca warunki wymienione w art. 17 b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U z 2000r Nr 54 poz 654 ze zmianami ) tj. została zawarta na czas oznaczony ( 24 miesiące ), a suma ustalonych w niej opłat ( bez uwzględnienia podatku VAT ) była wyższa niż wartość początkowa. Przedmiotem umowy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym raty leasingowe, płacone na rzecz leasingodawcy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, po kradzieży wózka widłowego będącego przedmiotem tejże umowy leasingu, stanowią koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) W dniu 13.10.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 19.12.2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik był leasingobiorcą wózka widłowego. W ramach upoważnienia wynikającego z zawartej umowy leasingu, Spółka wynajmowała leasingowany wózek osobie trzeciej. Wózek ten – w okresie korzystania z niego przez wspomnianą osobę trzecią oraz w okresie trwania umowy leasingu zawartej przez Wnioskującą – został skradziony. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy leasingu, również w przypadku kradzieży przedmiotu leasingu, Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz leasingodawcy opłat leasingowych, ustalonych w umowie za cały umówiony okres leasingu. Wnioskujący opłaty te obecnie uiszcza. Wskazano ponadto, iż zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umów leasingu, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.