Utrata prawa do podatku liniowego | Interpretacje podatkowe

Utrata prawa do podatku liniowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata prawa do podatku liniowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w 2011 r. Wnioskodawczyni będzie mogła się rozliczać według stawki 19%, czyli w formie podatku liniowego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2010 r. (data wpływu 21 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w formie „podatku liniowego” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy podatnik podejmując współpracę z byłym pracodawcą będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 9a ust. 3 w związku z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku – za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.12.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej, w sytuacji podjęcia współpracy z byłym pracodawcą. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż (...)
2011
1
maj

Istota:
Dot. możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych radcy prawnego, wykonującego zawód w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, świadczącego usługi na rzecz kancelarii adwokackiej, w której był uprzednio zatrudniony jako aplikant radcowski.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 07.12.2006 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych radcy prawnego, wykonującego zawód w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, świadczącego usługi na rzecz kancelarii adwokackiej, w której był uprzednio zatrudniony jako aplikant radcowski, działając na podstawie art. 14a § 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku art. 9a ust. 2, ust. 3, ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. Pismem z dnia 05.12.2006 r. Pan A. zwrócił się do (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w przypadku pełnienia dyżurów na podstawie kontraktu zawartego ze Szpitalem Powiatowym w L. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w którym jest Pan równocześnie zatrudniony na umowę o pracę utraci Pan prawo do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z działalności gospodarczej w wysokości 19% tzw. „podatkiem liniowym” ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu – 07.03.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie utraty prawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z działalności gospodarczej w wysokości 19% tzw. „podatkiem liniowym” stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w chwili obecnej jest Pan zatrudniony na umowę o pracę w Szpitalu Powiatowym w L. jako lekarz. W ramach stosunku pracy wykonuje Pan obowiązki służbowe na oddziale szpitala w L. jak również pełni Pan dyżury. Ponadto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni Pan dyżury w innym (...)
2011
1
maj

Istota:
Od jakiego momentu należy opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej, od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, po utracie prawa do opodatkowania dochodów wysokości 19% tzw. „podatkiem liniowym” ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu – 07.03.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie momentu od którego powstaje obowiązek wpłaty zaliczki obliczonej według skali podatkowej, po utracie prawa do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób przewidziany w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w chwili obecnej jest Pan zatrudniony na umowę o pracę w Szpitalu Powiatowym w L. jako lekarz. W ramach stosunku pracy wykonuje Pan obowiązki służbowe na oddziale szpitala w Limanowej jak również (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w 2006 roku podatnik może wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 stycznia 2006 roku, uzupełnionym w dniach 17 stycznia 2006 roku oraz 21 lutego 2006 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1.02.2001 roku. Wytwarzane w ramach działalności wyroby / stanowiące jeden z elementów składowych produkowanych wyrobów/, od stycznia 2002 roku sprzedaje Pan do firmy, w której jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1.02.2002 roku na stanowisku Dyrektora ds. operacyjnych. Do zakresu Pana obowiązków należy: (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w 2006 roku wykonując te same czynności podatkiczka może być opodatkowana podatkiem liniowym.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16 stycznia 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w czerwcu 2004 roku podpisała Pani umowę o współpracy z byłym pracodawcą, u którego była Pani zatrudniona na umowę o pracę do końca maja 2004 roku. Czynności wykonywane przez Panią wcześniej w ramach umowy o pracę oraz obecnie w ramach prowadzonej działalności są takie same. Zadaje Pani pytanie czy w 2006 roku, wykonując te same czynności, może być opodatkowana podatkiem liniowym. Stoi Pani na stanowisku, iż w 2006 roku może (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w roku podatkowym 2007 mogę skorzystać z wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fiozycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku ?
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /j.t Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer p o s t a n a w i a uznać stanowisko strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 04.10.2006r zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z póżn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wykonanie, przez nauczyciela akademickiego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na wydziale budownictwa uczelni (X), opinii technicznej budynku na zlecenie aktualnego pracodawcy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, powoduje utratę prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna , działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 20 kwietnia 2006 r. i uzupełnionym w dniu 29 maja 2006 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 cytowanej wyżej ustawy - Ordynacja podatkowa "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki jawnej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.07.2006r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr US I-2/415/21/2006 z dnia 06.07.2006r., zmienia ww. postanowienie . W dniu 07.06.2006r. wystąpił Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką liniową w wysokości 19%. Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego: W latach 1996-2005 był Pan zatrudniony przez francuską grupę "C" na stanowisku techniczno-handlowym. Do Pana zadań należało pozyskiwanie nowych klientów w Polsce dla firm należących do tej grupy. W ramach swoich obowiązków odwiedzał Pan (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.