Utrata prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W jakim momencie Wnioskodawca utracił prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i obowiązany był przejść na zasady ogólne, czyli opodatkować dochody wg stawki 18%? Czy powyższego należało dokonać z chwilą zakupu nieruchomości, czy od początku 2010 r., czy z chwilą wystawienia faktur, czy też spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży oraz w jaki sposób powinien poinformować urząd skarbowy o powyższych zmianach?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2010 r. (data wpływu 12 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia momentu utraty prawa do opodatkowania tym podatkiem i obowiązku opodatkowania na zasadach ogólnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy uzyskując przychody ze stosunku pracy oraz z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach której świadczone usługi na rzecz obecnego pracodawcy w zakresie odmiennym od czynności wynikających z zawartej umowy o pracę, Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości 19% dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym wg stawki 19% - jest prawidłowe, o ile usługi te, nie są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskany z tytułu przeprowadzonego kursu krawieckiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja (tekst jednolity – Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60, ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Pani ..............., z dnia 01.06.2007r., uzupełnionego w dniu 11.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tyt. przeprowadzonego kursu krawieckiego stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi krawieckie sklasyfikowane wg PKD pod nr 18.22.B – produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt. W dniach od (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy działalność w zakresie: naprawa, regeneracja części samochodowych, prowadzona w spółce cywilnej może być opodatkowana w 2007r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 8 ustawy z dnia 20.11.1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.01.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w 2007 roku przychodów uzyskanych ze świadczenia usług regeneracji części samochodowych, które są wykonywane dla firm przewozowych jako usługa naprawy – postanawia uznać iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. W dniu 10.01.2007r. do tut. organu podatkowego wpłynął Pana wniosek, uzupełniony w dniu 31.01.2007r. w sprawie udzielenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Moje pytanie dotyczy możliwości dokonywania sprzedaży niewielkiej ilości filmów fotograficznych, ramek i beterii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej. W mojej opinii, sprzedaż w/w artykułów nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia nie potwierdzić stanowiska zawartego we wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Pana pytanie dotyczy możliwości sprzedaży niewielkiej ilości filmów fotograficznych, ramek i baterii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej.W Pana opinii, sprzedaż artykułów przemysłowych nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podpisując umowę o pracę w tym samym dniu, w którym wystawiono fakturę Vat obecnemu pracodawcy podatnik utracił prawo do ryczałtu ewidencjonowanego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 23 grudnia 2005 roku, uzupełnionym dnia 17 stycznia 2006 roku, za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą i jest płatnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 1 grudnia 2005 roku wystawił Pan firmie T. S.A. fakturę za usługi wykonane w miesiącu listopadzie. W grudniu miał Pan podpisać umowę o pracę z tą firmą, ale okazało się, że umowę podpisał Pan z dniem 1 grudnia 2005 roku. W związku z tym, fakturę na rzecz T. S.A. wystawił Pan z dniem 30 listopada 2005 roku, a do faktury z dnia 1 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik do dnia 31.08.2005r. osiągał dochody z tytułu umowy zlecenie oraz umowy o pracę. W dniu 01.09.2005r. rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybrał opodatkowanie wg liniowej stawki 19%. W złożonym wniosku Podatnik występuje z zapytaniem, czy dochody osiągnięte do końca sierpnia 2005r. może opodatkować wspólnie z małżonką.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdza, ze stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2006r. (data wpływu: 22.02.2006r.) jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.02.2006r. wpłynął do tut. Urzędu Pana wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w dniu 01.09.2005r. rozpoczął Pan prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej a do dnia 31.08.2005r. osiągał dochody z tytułu umowy zlecenie oraz umowy o pracę. Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej złożył Pan oświadczenie o opodatkowaniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podpisując umowę o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu spółki z o.o. podatnik straci prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego dochodów z działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego 18.01.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ww. wniosku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej - Prywatny Gabinet Lekarski, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta oraz jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej.Z obu tych działalności Podatnik opłaca podatek dochodowy według stawki 19%. Ponadto Strona jest udziałowcem i członkiem zarządu spółki z ograniczoną (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów po utracie warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego według stawki 19%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 01.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. prowadził Podatnik pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W miesiącu kwietniu bieżącego roku, poszerzył Podatnik zakres wykonywanych usług i uzyskał przychód z tytułu wykonania usługi reklamowej, a tym samym utracił Podatnik prawo do dalszego rozliczania się w formie ryczałtu. Zwrócił się Podatnik z zapytaniem, dotyczącym możliwości opodatkowania (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do przychodów z tytułu świadczenia usług nauki i pokazów tańca można zastosować opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 6o) po rozpatrzeniu wniosku dnia 17.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie możliwości opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług nauki i pokazów tańca na zasadach określonych w ustawie z 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (opodatkowanie na zasadach ogólnych) oraz działalność indywidualną (opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. Nr 144, (...)