Utrata dokumentów | Interpretacje podatkowe

Utrata dokumentów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata dokumentów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak postąpić w sytuacji gdy zniszczeniu uległa dokumentacja firmy za lata 1999-2004 obejmująca: księgi przychodów i rozchodów, faktury, rachunki, rolki z kas fiskalnych? W ocenie podatnika nie jest możliwe odtworzenie spalonej dokumentacji, a jedynymi dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów jak również poniesionych kosztów są deklaracje za poprzednie lata składne na bieżąco w Urzędzie Skarbowym. Zdaniem Wnioskodawcy, żaden przepis prawa podatkowego nie wskazuje sposobu postępowania w podobnej sprawie, a jedynym obowiązkiem podatnika jest zawiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zaistniałych zdarzeniach, które spowodowały zniszczenie dokumentacji podatkowej.
Fragment:
(...) Podatnik zwrócił się z wnioskiem z dnia 03.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościane o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z uwagi na to, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych przepisami prawa, tj. nie zawierał wyczerpującego określenia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, ponadto nie wniesiono od niego należnej opłaty skarbowej, pismem z dnia 07.10.2005 r. Nr PD/415-30/05/W1 wezwano Stronę do uzupełnienie wniosku, co nastąpiło dnia 17.10.2005 r. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w dniu 09 września 2005 r., w miejscu prowadzenia przez Podatnika działalności gospodarczej wybuchł pożar, wyniku którego całkowitemu spaleniu uległy pomieszczenia, w których prowadzono działalność gospodarczą wraz z (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.