Utrata dokumentów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata dokumentów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jak postąpić w sytuacji gdy zniszczeniu uległa dokumentacja firmy za lata 1999-2004 obejmująca: księgi przychodów i rozchodów, faktury, rachunki, rolki z kas fiskalnych? W ocenie podatnika nie jest możliwe odtworzenie spalonej dokumentacji, a jedynymi dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów jak również poniesionych kosztów są deklaracje za poprzednie lata składne na bieżąco w Urzędzie Skarbowym. Zdaniem Wnioskodawcy, żaden przepis prawa podatkowego nie wskazuje sposobu postępowania w podobnej sprawie, a jedynym obowiązkiem podatnika jest zawiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zaistniałych zdarzeniach, które spowodowały zniszczenie dokumentacji podatkowej.

Fragment:

(...) Podatnik zwrócił się z wnioskiem z dnia 03.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościane o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z uwagi na to, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych przepisami prawa, tj. nie zawierał wyczerpującego określenia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, ponadto nie wniesiono od niego należnej opłaty skarbowej, pismem z dnia 07.10.2005 r. Nr PD/415-30/05/W1 wezwano Stronę do uzupełnienie wniosku, co nastąpiło dnia 17.10.2005 r. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w dniu 09 września 2005 r., w miejscu prowadzenia przez Podatnika działalności gospodarczej wybuchł pożar, wyniku którego całkowitemu spaleniu uległy pomieszczenia, w których prowadzono działalność gospodarczą wraz z (...)