Utrata | Interpretacje podatkowe

Utrata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z jaką datą Wnioskodawca traci prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego: z datą podpisania umowy dzierżawy – 3 czerwca 2009 r.; z datą zainstalowania automatów – 14 sierpnia 2009 r.; czy z datą wystawienia pierwszej faktury – 30 września 2009 r.?
Fragment:
(...) nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 22 ust. 2 ww. ustawy). Utrata tego prawa następuje z dniem uzyskania przychodów z tego rodzaju działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy z chwilą zawiązania spółki cywilnej Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania działalności gospodarczej dotyczącej przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton w formie ryczałtu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy może Pan od dnia 1 stycznia 2009 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) status rolnika ryczałtowego i przysługujące zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. W zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, w poz. 29, wpisano datę 1 styczeń 2008 r. wraz z treścią „Podatnik zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19”, natomiast w poz. 28 nie został zaznaczony żaden kwadrat. Od dnia 1 stycznia 2008 r. stał się Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem nie nastąpiła rezygnacja ze zwolnienia, tylko jego utrata. Z dniem 22 sierpnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 144, poz. 900), z której wynikał, że niektóre firmy mogą do końca miesiąca sierpnia zamknąć księgi rachunkowe, a od dnia 1 września założyć księgę przychodów i rozchodów. Dotyczyło to podmiotów, których ubiegłoroczne przychody nie przekroczyły 1 mln 200 tys. euro tj. 4.533.000 zł. Nowelizacja wprowadziła więc możliwość przejścia w trakcie roku na księgę podatkową (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy wartość utraconego (wydanego policji) pojazdu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów oraz z jakim dniem i na podstawie jakich dokumentów należy wycofać z ewidencji środków trwałych utracony pojazd?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2005 r. (bez znaku) w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, postanawia uznać stanowisko spółki za nieprawidłowe . W dniu 29.12.2005 r. P. spółka z o.o. "S." w J. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o interpretację przepisów art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawiając stan faktyczny spółka podaje, że w dniu 21.03.2005 r. zakupiła samochód osobowy Volkswagen "Golf" 1.9 TDI kombi o wartości 46.000 zł. Według podjętej uchwały przez zarząd spółki dokonywano (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy środki pieniężne otrzymane przez bank od firmy konwojującej i przekazane klientowi banku z tytułu utraconego utargu nie stanowią dla Banku przychodów i kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 13 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy środki pieniężne otrzymane przez bank od firmy konwojującej i przekazane klientowi banku z tytułu utraconego utargu nie stanowią dla Banku przychodów i kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank, w ramach czynności bankowych i usług z zakresu pośrednictwa finansowego świadczy na rzecz swoich klientów usługi przewozu i ochrony środków pieniężnych. W tym (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Utrata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.