Utrata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Z jaką datą Wnioskodawca traci prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego: z datą podpisania umowy dzierżawy – 3 czerwca 2009 r.; z datą zainstalowania automatów – 14 sierpnia 2009 r.; czy z datą wystawienia pierwszej faktury – 30 września 2009 r.?

Fragment:

(...) nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 22 ust. 2 ww. ustawy). Utrata tego prawa następuje z dniem uzyskania przychodów z tego rodzaju działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy z chwilą zawiązania spółki cywilnej Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania działalności gospodarczej dotyczącej przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton w formie ryczałtu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy może Pan od dnia 1 stycznia 2009 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) status rolnika ryczałtowego i przysługujące zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. W zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, w poz. 29, wpisano datę 1 styczeń 2008 r. wraz z treścią „Podatnik zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19”, natomiast w poz. 28 nie został zaznaczony żaden kwadrat. Od dnia 1 stycznia 2008 r. stał się Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem nie nastąpiła rezygnacja ze zwolnienia, tylko jego utrata. Z dniem 22 sierpnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 144, poz. 900), z której wynikał, że niektóre firmy mogą do końca miesiąca sierpnia zamknąć księgi rachunkowe, a od dnia 1 września założyć księgę przychodów i rozchodów. Dotyczyło to podmiotów, których ubiegłoroczne przychody nie przekroczyły 1 mln 200 tys. euro tj. 4.533.000 zł. Nowelizacja wprowadziła więc możliwość przejścia w trakcie roku na księgę podatkową (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość utraconego (wydanego policji) pojazdu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów oraz z jakim dniem i na podstawie jakich dokumentów należy wycofać z ewidencji środków trwałych utracony pojazd?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2005 r. (bez znaku) w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, postanawia uznać stanowisko spółki za nieprawidłowe . W dniu 29.12.2005 r. P. spółka z o.o. "S." w J. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o interpretację przepisów art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawiając stan faktyczny spółka podaje, że w dniu 21.03.2005 r. zakupiła samochód osobowy Volkswagen "Golf" 1.9 TDI kombi o wartości 46.000 zł. Według podjętej uchwały przez zarząd spółki dokonywano (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy środki pieniężne otrzymane przez bank od firmy konwojującej i przekazane klientowi banku z tytułu utraconego utargu nie stanowią dla Banku przychodów i kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 13 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy środki pieniężne otrzymane przez bank od firmy konwojującej i przekazane klientowi banku z tytułu utraconego utargu nie stanowią dla Banku przychodów i kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank, w ramach czynności bankowych i usług z zakresu pośrednictwa finansowego świadczy na rzecz swoich klientów usługi przewozu i ochrony środków pieniężnych. W tym (...)