Ustawa o lasach | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o lasach. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Proszę o udzielenie informacji w sprawie podatku dochodowego od zakupu lokalu (pustostanu) na zasadzie przysługującego mi pierwszeństwa, zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy o lasach, tj. po cenie preferencyjnej.
Jestem pracownikiem Lasów Państwowych i zakupiłam lokal (pustostan) jako zbędny Lasom Państwowym na zasadzie pierwszeństwa zakupu po cenach preferencyjnych.
Z uwagi na długoletni staż pracy zapłaciłam 10 % wartości wyceny lokalu - wyceny dokonał rzeczoznawca.
Czy różnica pomiędzy kwotą wyceny lokalu a kwotą zapłaconą podlega podatkowi dochodowemu?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W związku z pismem z dnia 14.03.2003 r Urząd Skarbowy w Jędrzejowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 roku) wolne od podatku są przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. (...)