Ustawa o finansach publicznych | Interpretacje podatkowe

Ustawa o finansach publicznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o finansach publicznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wypłacone stypendium stażowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 lub art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wypłacone stypendium stażowe dla uczestnika projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca jako płatnik nie jest obowiązany do poboru podatku z ww. tytułu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2013
4
kwi

Istota:
Czy zakład będzie zobowiązany do składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty z bilansem i rachunkiem zysków i strat?
Fragment:
Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie: „Likwidację Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy". Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie przewiduje dalszego funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej w formie gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej powołany został uchwałą Rady Powiatu jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego bez określonej formy organizacyjno-prawnej. Uchwała Rady Powiatu postanawia, że od 01 stycznia 2011 roku Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jest jednostką organizacyjną powiatu działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład jako jednostka organizacyjna Powiatu nie posiadał dotychczas osobowości prawnej i nadal jej nie posiada. Art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) umożliwia utworzenie samorządowego zakładu budżetowego poprzez przeprowadzenie likwidacji obecnie istniejącego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod tą samą nazwą.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.