Ustawa o badaniach i certyfikacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o badaniach i certyfikacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

1. Czy badanie projektu WE stanowi wartość niematerialną i prawną ?

2. Czy badanie wyrobów gotowych na zgodność z normą europejską i określenie jego przydatności do stosowania w przemyśle jest wartością niematerialną i prawną ?

Fragment:

(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 23.08 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. wniosku złożonym przez Spółkę dnia 23.08.2005 r., Spółka w wyniku pozytywnego badania otrzymała certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2003 r.) „Badanie projektu WE jest procedurą, poprzez (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w 2004 r. tej części wydatków poniesionych w związku z uiszczeniem opłaty certyfikacyjnej, jakie nie zostały przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w latach: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, a które przypadały proporcjonalnie na następne lata podatkowe?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia, po dniu 01.05.2004 r., do kosztów uzyskania przychodu opłaty za wydanie certyfikatów bezpieczeństwa na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznajeza nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Pismem z dnia 04.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.04.2005 r.) Spółka z o.o. "XX" z/s Łodzi zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 2004 r. tę część wydatków związanych z uiszczeniem opłaty za wydanie certyfikatów bezpieczeństwa, która przypada na lata (...)