Ustanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku, gdy współwłaścicielka spółki z o. o. (pozostałymi wspólnikami są rodzice i brat) nieodpłatnie użycza Spółce lokal, którego jest właścicielką, powstaje z tego tytułu przychód po stronie Spółki i po stronie użyczającego?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 17 czerwca 2004r. (wpływ 25 czerwca 2004r.) (bez znaku), tut. Organ Podatkowy uprzejmie informuje, iż: W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - w kwestii nieodpłatnego korzystania przez Spółkę z o. o. z lokalu stanowiącego własność wspólnika, znajduje zastosowanie przepis art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Jego treść stanowi, iż za przychód uważa się m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, zaś ust.6 pkt 3 tego artykułu określa sposób ustalania wartości takiego świadczenia (jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu – w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu). Ww. ustawa z 15 lutego 1992r. nie (...)