Ustalanie zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Ustalanie zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustalanie zobowiązania podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zapłata przez wspólnika Spółki jej wymagalnych zobowiązań stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy rodzi obowiązek podatkowy po stronie Spółki, a jeśli tak, to w jakiej dacie obowiązek taki powstaje?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Syndyka masy upadłości Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem w dniu 13 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18.08.2008 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
cze

Istota:
Pytania dotyczy sposobu ustalenia dochodu w rozliczeniu podatkowym PIT-38 z tytułu zbycia instrumentów finansowych w przypadku określenia wartości transakcji w walucie obcej bez pośrednictwa banków z siedzibą w Polsce.
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia - uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe. Uzasadnienie Z przedłożonego wniosku wynika, iż jest Pan podatnikiem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Na terytorium Stanów Zjednoczonych osiąga Pan dochody w dolarach amerykańskich m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji) na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych.Pytania dotyczy sposobu ustalenia dochodu w rozliczeniu podatkowym PIT-38 z tytułu zbycia instrumentów finansowych w przypadku określenia wartości transakcji w walucie obcej bez pośrednictwa banków z siedzibą w Polsce. Pana zdaniem zarówno w celu wyliczenia kwoty przychodu ze (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychody z tytułu wynagrodzeń po odliczeniu składek na powszechne ubezpieczenie społeczne stanowią podstawę opodatkowania?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 24 marca 2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie, zasad ustalania podstawy opodatkowania dochodów uzyskanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 24 marca 2005 r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zasad ustalania podstawy opodatkowania dochodu z tytułu wynagrodzeń pracowników. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka zatrudnia pracowników, których ze względu na prowadzony rodzaj działalności deleguje do pracy za granicą. Obecnie Spółka realizuje kontrakty w (...)
2011
1
lut

Istota:
Bardzo proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatku od towarów i usług (Dz. U Nr. 54, poz. 535)- Jaką stawką w/w podatku zostały objęte usługi kominiarskie.1) przeglądy techniczne przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo-wentylacyjnych - budynki i lokale: a) użytkowe, b) mieszkalneMoim zdaniem a)22%; b) 7%2) odbiory przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo - wentylacyjnych w nowo wznoszonych budynkach: a) użytkowych, b) mieszkalnych.Moim zdaniem a) 22%; b) 22%.3) opiniowanie przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo - wentylacyjnych budynkach i lokalach:a) użytkowychb) mieszkalnych.Moim zdaniem a) 22%; b) 22%.4) czyszczenie przewodów kominowych :dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach i lokalach: a) użytkowych; b) mieszkalnych.Moim zdaniem a) 22%; b) 7%.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Świadczone przez podatnika usługi kominiarskie polegające na dokonywaniu przeglądów technicznych przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo-wentylacyjnych oraz czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.